ส.ว.หญิงวอนส.ส.เร่งผ่านงบประมาณปี 63


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.พ.2563 - นางประภาศรี  สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า อยากขอร้องไปถึง ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาทที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นี้  ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้งบประมาณราชการไปกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเงิน ซึ่งงบประมาณราชการมีผลมากกว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ  และหากกฎหมายและงบประมาณออกมาช้าเท่าใด ผลกระทบต่อประชาชนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ปัญหาขัดข้องอยู่ที่ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซึ่งต้องไปตรวจสอบ สะสางเอาผิดเพื่อลงโทษกันตามกระบวนการกฎหมาย ไม่ควรเอาร่างกฎหมายงบประมาณมาเป็นเกมส์หรือเครื่องมือเพื่อหวังจะเล่นงานทางการเมืองระหว่างกัน

นางประภาศรีกล่าวว่า งบประมาณปี 2563  จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโต2.8-3% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนที่เกิน5% ในขณะที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของคนไทยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน รวมทั้งกิจการขนาด กลางเเละขนาดเล็ก เป็นเสมือนภัยเงียบ ที่จะทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ