ส.ว.หญิงวอนส.ส.เร่งผ่านงบประมาณปี 63


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.พ.2563 - นางประภาศรี  สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า อยากขอร้องไปถึง ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาทที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นี้  ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้งบประมาณราชการไปกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเงิน ซึ่งงบประมาณราชการมีผลมากกว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ  และหากกฎหมายและงบประมาณออกมาช้าเท่าใด ผลกระทบต่อประชาชนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ปัญหาขัดข้องอยู่ที่ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซึ่งต้องไปตรวจสอบ สะสางเอาผิดเพื่อลงโทษกันตามกระบวนการกฎหมาย ไม่ควรเอาร่างกฎหมายงบประมาณมาเป็นเกมส์หรือเครื่องมือเพื่อหวังจะเล่นงานทางการเมืองระหว่างกัน

นางประภาศรีกล่าวว่า งบประมาณปี 2563  จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโต2.8-3% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนที่เกิน5% ในขณะที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของคนไทยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน รวมทั้งกิจการขนาด กลางเเละขนาดเล็ก เป็นเสมือนภัยเงียบ ที่จะทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง
 


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'