ตร.ส่องม่านรูด รับวันวาเลนไทน์


เพิ่มเพื่อน    


    ผบ.ตร.กำชับทุกท้องที่จัดสายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ป้องกันอาชญากรรมรับวันวาเลนไทน์ เน้นย้ำดูแลสถานที่ล่อแหลม สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
    พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันวาเลนไทน์ มีประชาชนหนุ่มสาวหรือเด็กและเยาวชน นิยมออกมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งศูนย์การค้า สถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืน หรือสวนสาธารณะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำชับไปยังทุกกองบัญชาการ เพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ และเน้นย้ำให้ดำเนินการเชิงรุกในการเข้มงวดกวดขันต่อพื้นที่ล่อแหลม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่อาจเกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามทางเพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนจัดชุดสายตรวจตั้งจุดตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด
    รองโฆษก ตร.กล่าวว่า ขอรณรงค์ประชาชน วัยรุ่น กลุ่มหนุ่มสาวฉลองวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ควรรักพ่อแม่ หรือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความรักตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของวันสำคัญนี้ที่งดงาม และขอความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์ รวมถึงการให้เด็กและเยาวชนระมัดระวังป้องกันตนเองในเบื้องต้น อีกทั้งดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ 
    อีกทั้งในส่วนของสถานบันเทิง สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยว ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำผิดของผู้มาใช้บริการที่ผิดกฎหมาย ให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับประชาชนทั่วไป หากพบเห็นเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ หรือพบเห็นอาชญากรรมต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599, แอปพลิเคชัน police I lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
    พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนนโยบาย "ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และเพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน จึงได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด ตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดวัน เวลาเปิด-ปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
    "กวดขันมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ป้องกันมิให้มีการนำอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ และมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการฯ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้"
    รมว.มหาดไทยกล่าวว่า ในส่วนธุรกิจโรงแรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก และหากผู้พักมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับ รวมถึงการส่งสำเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ และต้องสอดส่องดูแลไม่ให้บุคคลหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง และให้แจ้งฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที 
    ด้านการซื้อขายดอกไม้โดยเฉพาะกุหลาบแดง บริเวณปากคลองตลาด แหล่งขายส่งดอกไม้สดชื่อดัง ปีนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก มีทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ มาเลือกชม เลือกซื้อดอกไม้กันหนาตา เนื่องจากมีการจัดงาน ปากคลอง Flower Street 2020 ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ.63 มีร้านค้ามาร่วมออกบูธกว่า 200 บูธ ทางผู้จัดคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 3 ล้านบาทต่อวัน
    ผู้ค้าดอกไม้รายหนึ่งเปิดเผยว่า ดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดของลูกค้า มีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นช่อละ 150 บาทเป็นต้นไป ดอกกุหลาบที่นิยม เป็นดอกกุหลาบจากเชียงใหม่ แม่สอด ราคาอยู่ที่ดอกละ 50 บาท ส่วนดอกกุหลาบนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ จากคุนหมิง ประเทศจีน และฮอลแลนด์ ราคาดอกละ 150-300 บาท.  


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'