'นยปส.11'เข้าปฎิบัติธรรมใช้ชีวิตให้สตรองต้องครองด้วยสติ


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.พ.63-พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 พร้อมนายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกํากับหลักสูตรฯ และคณะทำงานสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.11 ทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.63 โดยมีนายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานรุ่น นยปส.11 และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม

พล.ต.อ.สถาพรกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาฝึกฝนจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการนําหลักธรรมหลักการใช้คุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจตนเอง มีจิตใจ เกื้อกูล เกิดสมาธิ สติ ปัญญา สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตนเองกับสังคม และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

"ในวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ทางผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมรับศีลและรับฟังการแสดงธรรม เรื่อง ใช้ชีวิตให้สตรองต้องครองด้วยสติ โดยพระราชปัญญารังสี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวหิาร เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติพระกรรมฐาน เดินจงกรม และทำวัตรเย็นด้วย และในวันที่ 14 ก.พ.63 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการแสดงธรรม เรื่อง การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม โดยพระครูศรีภาวนานุศาสก์ และฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน เดินจงกรมรอบบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมในช่วงเช้ามืดด้วย"  


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11