เผยโฉม 18 เล่มกวีนิพนธ์ เข้ารอบ  Long list ซีไรต์ปี62 


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.พ. 63 - คณะกรรมการรอบคัดเลือก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)ได้พิจารณากวีนิพนธ์จำนวน ๖๖ เล่ม ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562 ผลการพิจารณา มีกวีนิพนธ์เข้ารอบ Long list จำนวน 18 เล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษรดังนี้

1.    การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง    ธัชชัย  ธัญญาวัลย       
2..    กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน    วิสุทธิ์  ขวเนียม       
3..    ขณะเดินทางใน “ระลอกลมหายใจในวิเวก”    วัฒนา  ธรรมกูร       
4..    คืนเหง้าเหล่ากอ    วัฒนา  ธรรมกูร       
5.    จุดตัดบนฟากฟ้า    มูหัมหมัดฮาริส  กาเหย็ม       
6..    ด้วยก้าวของเราเอง    ธมกร       
7.    ตามฝูงปลาออกไป    ปราชญ์  อันดามัน       
8.        ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ    รินศรัทธา  กาญจนวตี       
9.    นกในกรงของเพื่อนบ้าน    ปรเมศวร์  กาแก้ว       
10.    นิราศนรกานต์ และ เรื่องอื่น ๆ    จามรี  ตันไพฑูรย์ดิถี       
11.    ฝันของฝูงกระต่าย    ศิริวร  แก้วกาญจน์       
12.    แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน    อานนท์  นานมาแล้ว       
13.    ระหว่างทางกลับบ้าน    อังคาร  จันทาทิพย์       
14.    โรงเรียนที่ไม่มีประตูและลืมล้อมรั้ว    ภิรเดช  แก้วมงคล       
15.    ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้    ชญรัตน์  ชญารัตน์       
16.    สายฝนบอกการมีอยู่ของฤดูหนาว    อนาคาริก       
17.    ฮาบพนาสูง    คำเมือง  ราวะรินทร์       
18.    ไฮโซ…เชียล Hi! So-Cial    ขวัญข้าว  ขวัญเรียมเอย     


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"