'ประภัตร'จับเข่าเกษตรกรเชียงใหม่แก้ปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.พ.63-นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือและรับฟังปัญหาตลอดจนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ ร่วมกับเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ของ จ.เชียงใหม่ เป็นการเร่งด่วน ณ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ว่า จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ทั้งหมด 6,795 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 4,000 - 4,500 กก./ต่อไร่ พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่มากที่สุด คือ อ.แม่วาง ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือช่วงเดือน ก.พ. โดยขณะนี้ จ.เชียงใหม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหอมหัวใหญ่ไปแล้วประมาณ 50% ของพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ทั้งหมด ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ราคาตกต่ำ จากเดิม 15 บาท ต่อ กก. เหลือเพียง 4 บาท ต่อ กก.

"เบื้องต้นได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องไปดูแลเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ของ จ.เชียงใหม่เป็นการเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รับซื้อหอมหัวใหญ่ พยุงราคาอยู่ที่ 9 บาท ต่อ กก. เพื่อไม่ให้ขาดทุน ตลอดจนประสานขอความร่วมมือจากตลาดไทในการกระจายสินค้าช่วยเกษตรกร อย่างไรก็ตามหอมหัวใหญ่ค่อนข้างเน่าเสียง่ายจึงต้องเก็บรักษาในห้องเย็น ซึ่งมีราคาสูง จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเร่งหาแนวทางว่าจะสนับสนุนอย่างไรได้บ้างโดยจะติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเอง และเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาบูรณาการร่วมกันนั้นจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตหอมหัวใหญ่ตกต่ำด้วย"


รู้แหละว่า "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" ช่วงนี้หนักหน่อยก็เห็นใจและซาบซึ้งแต่พลันที่ "นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ถือโอกาสออกมา ขอเดือนละ ๕,๐๐๐ เป็นเวลา ๖ เดือนให้พวกเขาบ้าง ......ขนลุก!

"เงินหมุนไป-ไหนล่ะงาน?"
ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"