ทส . ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์


เพิ่มเพื่อน    

 

รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อสูบน้ำ กระจายน้ำ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เป่าล้างบ่อบาดาล จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันรณรงค์ในทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาค 2 (สระบุรี) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (สระบุรี) และประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในการประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่ม และสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และบูรณาการเพื่อแก้ไขและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

 

ด้านว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และรู้สึกมีความสบายใจขึ้นมาก จะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีแผนในการดำเนินงานทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว ทั้งนี้ จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนร่วมกันใช้น้ำและทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูดสุด


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11