12ศิลปินแห่งชาติ วินัย-อารีย์ติดกลุ่ม


เพิ่มเพื่อน    


    ประกาศศิลปินแห่งชาติประจำปีนี้ 12 คน "เศก ดุสิต"-"ตรี อภิรุม"-ศรีนวล-วินัย-ชนประคัลภ์ อารี นักดนตรี ติดกลุ่ม เตรียมกราบบังคมทูลขอพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พร้อมจัดงานฉลอง 24 ก.พ.นี้ "อิทธิพล" เผยมีการแก้ไขคุณสมบัติ ยกเลิกการเชิดชูเกียรติได้หากศิลปินแห่งชาติผู้นั้นประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยได้มีวาระการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวม 3 สาขา 6 ประเภท จำนวน 12 ราย ดังนี้ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นายอนันต์ ปาณินท์ สาขาย่อยจิตรกรรม และนายสิงห์คม บริสุทธิ์ สาขาย่อยภาพถ่าย ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล สาขาย่อยสถาปัตยกรรม และนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ สาขาย่อยการออกแบบแฟชั่น ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์ เจ้าของนามปากกา "เศก ดุสิต" และนายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เจ้าของนามปากกา "ตรี อภิรุม" และ "เทพเทวี"
    ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นางศรีนวล ขำอาจ สาขาย่อยเพลงพื้นบ้าน-ลำตัด และนายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ สาขาย่อยดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ได้แก่ นายสติ สติฐิต สาขาย่อยผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล นายวินัย พันธุรักษ์ สาขาย่อยดนตรีไทยสากล-ขับร้อง ประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สาขาย่อยภาพยนตร์และละคร และนางอารีย์ นักดนตรี สาขาย่อยภาพยนตร์และละคร 
    นายอิทธิพลกล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ พ.ศ.2528-2561 แล้วจำนวน 307 ราย และในปี พ.ศ.2562 จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 319 ราย โดยยังมีชีวิตอยู่ 173 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 146 ราย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ 24 ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากนั้นมีการจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยงานเลี้ยงแสดงความยินดี งานนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป 
    อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดสาขาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนศิลปินแห่งชาติ โดยให้เพิ่มข้อกำหนดการยกเลิกยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ ในกรณีที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก โดยให้คณะกรรมการพิจารณาลงคะแนนเสียง 2 ใน 3  
    นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) 2562 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้การยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาวิชาชีพที่รัก ซึ่งที่ผ่านมาตนเองและเพื่อนสมาชิกวง ดิ อิมพอสซิเบิ้ล ทุกๆ คนตั้งใจทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียว ใช้ความละเอียดรอบคอบและพิถีพิถันทุกๆ ขั้นตอน ส่วนตัวจะหมั่นฝึกฝนตนเองนับตั้งแต่เข้าสู่วงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 60 ปี โดยให้ความสำคัญกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสูงสุด ทั้งเรื่องของการขับร้องเพลงและการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ หลังจากนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับ สวธ.ในการเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในสายวิชาชีพนี้ เพราะส่วนตัวอยากให้นักร้องและคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะแม้แนวเพลงหรือยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ไม่ควรลืมรากเหง้าของภาษาไทยที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิ
    นางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2562 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้ เพราะทำงานตรงนี้มาทั้งชีวิต และอยากให้มีการสานต่อในเรื่องเพลงพื้นบ้านและลำตัดให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ในส่วนของตนเองก็ทำงานสืบสานและจะทำให้ดีที่สุด ที่ผ่านมาได้มีการเปิดค่ายให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
    นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยการออกแบบแฟชั่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการออกแบบแฟชั่น ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 40 ปี ตั้งใจทำงานด้านแฟชั่นมาโดยตลอด โดยเลือกใช้ผ้าไหมไทยจากโครงการศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะมีความประณีตงดงาม โดยเฉพาะชุดไทยรูปแบบต่างๆ ที่กำลังได้รับความนิยม รวมถึงมีการเก็บรักษาชุดไทยในสมัยต่างๆ เอาไว้อย่างดี.


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"