'พรรคเอ็นจีโอ' พร้อมออกเดินทางร่วม 'คณะอนาคตใหม่'


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.พ.63 -  เพจเฟซบุ๊กพรรคสามัญชน เผยแพร่ข้อความถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

จากสามัญชนถึงเพือนอนาคตใหม่ ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคารพประชาชน เราจะร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญที่เคารพประชาชนไปด้วยกัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลายเป็นอีกวันทที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยอีกครั้ง เมื่อสิทธิเสรีภาพผู้คนที่จะรวมกลุ่มกันเป็นพรรคการเมืองถูกทำลายลงไป เช่นเดียวกับการยุบพรรคไทยรักไทยในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 การยุบพรรคพลังประชาชนในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และพรรคไทยรักษาชาติ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

นับตั้งแต่การยึดอำนาจในปี 2549 ที่ทำลายรัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับประชาชนลงไป จนกระทั่งถึงการยึดอำนาจในปี 2557 ที่บุคคลในคณะยึดอำนาจก็ยังคงแฝงตัวยึดกุมอำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนได้สูญเสียอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศกลายเป็นเพียงผู้ที่ขออาศัยเขาอยู่ ถูกเรียกร้องให้ทำงานหนักเพื่อซื้อความสุขสบายให้กับพวกเขา ขณะที่ความหวังถึงการมีชีวิตที่ดีกว่ากลับดูห่างไกลไปมากขึ้นเรื่อยๆ

การยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เมื่อสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มาจากคณะยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเรา ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ แต่กลับถูกออกแบบมาเพื่อพวกเขา ชนชั้นปรสิตที่เกาะกุมอำนาจอยู่ในปัจจุบัน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมาจากมายากลในวิธีคิดคำนวนภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อวุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระอื่นภายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการแต่งตั้งมาจากคณะผู้ยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มาจากประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อประชาชน

เราขอให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของสหายเพื่อนร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่จะยืนหยัดทำงานสร้างสรรค์การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในฐานะ คณะอนาคตใหม่ ต่อไปท่ามกลางความลำบากที่ยังไม่สิ้นสุด

ขณะเดียวกัน เราต้องตระหนักถึงภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าโครงสร้างของสังคมการเมืองและกฏหมายของเราในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ปัญหาจึงไม่ใช่เพียงแค่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ยังรวมถึงสถาบันทางการเมืองต่างๆ ภายในรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อประชาชน การออกแบบสังคมการเมืองที่สถาบันทางการเมืองต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นจุดเริ่มต้นในการปักหลักรากฐานของโครงสร้างสังคมการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยที่รับผิดชอบต่อประชาชน นอกเหนือไปจากปัญหาปากท้องการทำหากินที่ยากลำบากที่เกิดจากการขูดรีดจากกลุ่มที่ยึดกุมอำนาจรัฐในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้นนั้นเป็นภารกิจที่ยากลำบากและต้องใช้เวลา ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่การผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นก้าวแรกของกระบวนการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เราจะเริ่มต้นด้วยการคืนอำนาจอธิปไตยในการกำหนดอนาคตของประเทศให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่พวกปรสิตที่เกาะกินสังคมอยู่ในปัจจุบัน

สามัญชนพร้อมที่จะเดินทางร่วมไปกับคณะอนาคตใหม่และเพื่อนสหายร่วมอุดมการณ์เพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาให้ได้ เราจะสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทั้งภายในสภาผู้แทนราษฎรและการเคลื่อนไหวภายในพื้นที่สังคมเพื่อผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญที่มาจากชีวิตของผู้คน รัฐธรรมนูญที่มีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้คนในประเทศนี้

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะสร้างสรรค์สังคมไทย ผลักดันประชาธิปไตยที่จะกระจายอำนาจลงไปถึงฐานรากของสังคม สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเป็นธรรม สังคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานของเราในอนาคต.


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"