'จุรินทร์'ปลุกพาณิชย์ทำหน้าที่เซลล์แมนจังหวัด เป็นทัพหน้าร่วมเอกชน พัฒนาเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค


เพิ่มเพื่อน    

22 กพ. 63  - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามงานกระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และ พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  โดยเน้นที่ผลการดำเนินงานตามนโยบายและมอบแนวทางการปฏิบัติในปี 2563 พร้อมวางแผนรองรับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรฤดูกาลนี้ โดยนายจุรินทร์ ได้ติดตามทุกจังหวัดที่มีการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืช 5 ชนิด สอบถามถึงอุปสรรคปัญหา จากนั้นติดตามนโยบายการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศ สถานการณ์ภัยแล้ง การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน-สตาร์ทอัพ การส่งเสริมสินค้า GI (สินค้าจากแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) การส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การดูแลค่าครองชีพ การดูแลราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และการส่งเสริมพัฒนาตลาดในท้องถิ่น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้เวลากว่า   4 ชั่วโมง

เดี๋ยวระหว่างกันประชุมได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนรองรับหาตลาดให้กับกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ โดยสั่งการให้กรมการค้าภายใน ประสานกับพาณิชย์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  หาผู้ประกอบการรับซื้อเพิ่มจากรายเดิม  ให้กรมการค้าภายในประสานงานฝ่ายความมั่นคงและเพิ่มการตรวจตราการลักลอบนำเข้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กรณีใบอนุญาตขนย้ายจะต้องมีการรายงานมาที่ส่วนกลางทุกระยะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหา  กรณีผลไม้ในฤดูกาลนี้จะต้องเร่งทุกมาตรการโดยเฉพาะตลาดรองรับภายในประเทศ และอื่นๆ  และไทยพาณิชย์ทุกจังหวัดรวบรวมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อรองรับนโยบายการค้าชายแดน  

 นายจุรินทร์ ให้นโยบายโดยสรุปว่า 1) พาณิชย์จังหวัดเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของกระทรวง จึงให้ความสำคัญกับพาณิชย์จังหวัดเสมอ และถือเป็นเบอร์หนึ่งของการปกครองในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ นโยบายต่างๆของกระทรวงไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย หากส่วนภูมิภาคไม่มีความเข้มแข็ง พาณิชย์จังหวัดจึงต้องมีความมั่นใจในตัวเอง และขอให้มั่นใจว่าฝ่ายนโยบายทุกคนเห็นว่าพาณิชย์จังหวัดมีศักดิ์ศรี และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในระดับจังหวัด แต่รวมถึงระดับประเทศ ทุกท่านจึงเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ทุกท่านต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ ขอให้กล้าออกมายืนข้างหน้าเป็นทัพหน้าหรือแม่ทัพตัวจริงในต่างจังหวัด ในส่วนภูมิภาค และมีความสำคัญไม่แตกต่างกันกับทูตพาณิชย์ 

2) พาณิชย์จังหวัดต้องรอบรู้และเข้าใจถ่องแท้ถึงนโยบายและรัฐบาลและกระทรวง เนื่องจากท่านเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริง ในการแปลงนโยบายกระทรวงให้เป็นผลปฏิบัติให้ได้  ความทุ่มเท ความเข้าใจในนโยบาย และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆในส่วนภูมิภาคจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของท่านให้ประสบผลสำเร็จ 3) เน้นย้ำให้ท่านเพิ่มบทบาทการเป็น Facilitator เป็นผู้ให้บริการประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกรต้องการรู้ว่าจะขายยังไง ที่ไหน ไม่ใช่แค่วิธีการผลิต นี่คือหัวใจสำคัญ และเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็น หากทำได้ พาณิชย์จังหวัดก็จะสามารถเติบโตก้าวหน้าในอนาคตได้ พาณิชย์จังหวัดต้องเป็นเซลส์แมนของจังหวัด เหมือนทูตพาณิชย์เป็นเซลส์แมนของประเทศ และ 4)  นโยบาย คือ หากพาณิชย์จังหวัดมีผลงาน จะไม่ได้แค่เติบโตแค่ระดับจังหวัด แต่จะสามารถก้าวหน้าเป็นรองอธิบดีได้ ซึ่งได้หารือกับท่านรัฐมนตรีช่วยและท่านปลัดกระทรวงแล้ว


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'