ขนส่งนัดถก4ฝ่าย ถอนใบขับขี่เมาขับ


เพิ่มเพื่อน    


    ขนส่งฯ เด้งรับนโยบายลุยเพิกถอนใบขับขี่คนฝ่าฝืนเมาแล้วขับ เล็งนัดถก 4 ฝ่ายปรับเกณฑ์ลงโทษสูงขึ้น คาดเริ่มใช้สงกรานต์ปีนี้ มั่นใจลดอุบัติเหตุได้แน่นอน
    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ ขบ. ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ทุกประเภท ให้ไปศึกษาหาแนวทางการเพิกถอน และไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ขับขี่ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท ที่มีพฤติกรรมการขับขี่รถด้วยความประมาท เนื่องจากทำให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะชนหรือไม่ชน ถ้าเมาแล้วขับ หากศาลตัดสินว่ากระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้หาทางเพิกถอนใบขับขี่ หรือไม่ออกใบขับขี่ให้อีกต่อไป คาดว่าจะเริ่มใช้สงกรานต์ปี 63 นี้ เพื่อเป็นอีกมาตรการการลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียบนท้องถนนได้นั้น
    นายจิรุตม์กล่าวว่า ปกติการดำเนินการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดขับรถโดยประมาท โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ กฎหมายแบ่งการลงโทษเป็น 2 ส่วน คือส่วนของรถสาธารณะที่พิจารณาโทษตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เช่น ผู้ประกอบการ ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักอยู่แล้ว เช่น กระทำผิด 1 ครั้งจะมีการพักใช้ใบอนุญาต หากมีการกระทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบขับขี่ทันที
    สำหรับรถยนต์ทั่วไป บทลงโทษดำเนินการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย หากพบผู้กระทำผิดจะนำตัวส่งฟ้องศาล ซึ่งศาลพิจารณาลงโทษตามฐานการกระทำผิด ว่าจะลงโทษหนักเบาแค่ไหนตามลักษณะการกระทำ
    อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า นโยบายเรื่องดังกล่าวของนายอนุทินนั้น หลังจากนี้ ขบ.จะเร่งหารือร่วมกันกับหน่วยงาน 4 ฝ่าย คือ ขบ., ตำรวจ, งานฝ่ายตุลาการ และภาคประชาชน โดยรถยนต์ทั่วไปหากมีการกระทำผิดจะเชื่อมข้อมูล และเพิ่มบทลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายให้เข้มข้นขึ้นอย่างไร เพื่อกำหนดรายละเอียดการออกกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ขบ.อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายเพื่อรวมกฎหมาย พ.ร.บ.ขนส่งฯ และ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ถูกส่งคืนกลับมาเพื่อให้ ขบ.ดำเนินการปรับปรุง หลังจากนี้จะเชิญฝ่ายวิชาการจากหลายภาคส่วนเข้ามาปรับปรุงร่างกฎหมายอีกครั้ง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวในอนาคตจะกำหนดโทษของการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งฉบับใหม่ไว้เข้มข้นมากขึ้นแน่นอน
    นายจิรุตม์กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจต้องใช้เวลา ส่วนการแก้ปัญหาผู้ขับรถโดยประมาทหรือเมาและขับที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะนำมาแยกพิจารณาหารือร่วมกับ 4 ฝ่าย เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายไปก่อน.


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก