กกต.ประกาศรับรอง'เพชรภูมิ'เป็นส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.พ.63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1  เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 กำแพงเพชร โดยสำนักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. -16.30น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงานกกต.

ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 กำแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 144,579 คน มาแสดงตนจำนวน90,060 คน คิดเป็นร้อยละ62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจำนวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น.


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'