ที่เหลือว่าอย่างไร?เปิดชื่อ 22 ส.ว.ประกาศรัดเข็มขัดงดบินดูงานต่างประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

3 มี.ค.63 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)แชร์โพสต์ข้อความของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือครูหยุย สมาชิก พร้อมโพสต์ระบุข้อความว่า "ผมเรียกร้องเรื่องเหล่านี้มาตลอด ผมจึงเห็นด้วยกับครูหยุย และ ส.ว.อีกหลายคนที่ ส.ว. ส.ส. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้งบประมาณไปเที่ยว(ไปศึกษาดูงาน)ต่างประเทศ อย่างไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ"

สำหรับโพสต์ของ นายวัลลภ  ระบุว่า ยามนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย จาก 1.การท่องเที่ยวไทยสูญเสียรายได้ลงถึง 1.15 พันล้านดอลล่าร์ 2.เกิดโรคร้ายระบาดไปทั่ว ต่างชาติไม่มาไทย ไทยไม่ไปต่างประเทศ เหตุนี้เอง สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง(เท่าที่ทราบ) ไม่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อ ประหยัดงบประมาณให้ประเทศชาติได้นำมาใช้จ่ายภายในประเทศ

หมายเหตุ
ผู้ไม่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ อาทิเช่น
ครูหยุย/เสรี สุวรรณภานนท์/คำนูณ สิทธิสมาน/วันชัย สอนศิริ/
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม/พลเรือเอก พระจุณณ์ ตามประทีป/
มณเทียร บุญตัน/นพ.เฉลิมชัย เครืองาม/นพ.อำพล จินดาวัฒนะ/
กิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ/เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/หมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์/
วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์/ประยูร เหล่าสายเชื้อ/ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ/
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล/จเด็จ อินสว่าง/พลตรี โอสถ ภาวิไล/ยุทธนา ทัพเจริญ/
ทัศนา ยุวานนท์/ทรงเดช เสมอคำ/


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"