ที่เหลือว่าอย่างไร?เปิดชื่อ 22 ส.ว.ประกาศรัดเข็มขัดงดบินดูงานต่างประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

3 มี.ค.63 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)แชร์โพสต์ข้อความของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือครูหยุย สมาชิก พร้อมโพสต์ระบุข้อความว่า "ผมเรียกร้องเรื่องเหล่านี้มาตลอด ผมจึงเห็นด้วยกับครูหยุย และ ส.ว.อีกหลายคนที่ ส.ว. ส.ส. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้งบประมาณไปเที่ยว(ไปศึกษาดูงาน)ต่างประเทศ อย่างไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ"

สำหรับโพสต์ของ นายวัลลภ  ระบุว่า ยามนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย จาก 1.การท่องเที่ยวไทยสูญเสียรายได้ลงถึง 1.15 พันล้านดอลล่าร์ 2.เกิดโรคร้ายระบาดไปทั่ว ต่างชาติไม่มาไทย ไทยไม่ไปต่างประเทศ เหตุนี้เอง สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง(เท่าที่ทราบ) ไม่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อ ประหยัดงบประมาณให้ประเทศชาติได้นำมาใช้จ่ายภายในประเทศ

หมายเหตุ
ผู้ไม่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ อาทิเช่น
ครูหยุย/เสรี สุวรรณภานนท์/คำนูณ สิทธิสมาน/วันชัย สอนศิริ/
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม/พลเรือเอก พระจุณณ์ ตามประทีป/
มณเทียร บุญตัน/นพ.เฉลิมชัย เครืองาม/นพ.อำพล จินดาวัฒนะ/
กิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ/เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/หมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์/
วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์/ประยูร เหล่าสายเชื้อ/ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ/
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล/จเด็จ อินสว่าง/พลตรี โอสถ ภาวิไล/ยุทธนา ทัพเจริญ/
ทัศนา ยุวานนท์/ทรงเดช เสมอคำ/


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน