ทย.เข้มคัดกรองผู้โดยสารทุกสนามบินแนะเลี่ยงเดินทางพื้นทีเสี่ยง


เพิ่มเพื่อน    

 

4 มี.ค.63-นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่งการตรวจเข้ม ตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ทั้งนี้เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ หน่วยควบคุมโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานอย่างทั่วถึง โดยการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) รวมถึง เพิ่มความถี่การทำงานของพนักงานทำความสะอาด ในจุดที่โดนสัมผัสบ่อย โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบินในทุกวัน 

นอกจากนี้ยังทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร
สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อน หรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแต่กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว และหลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น 

ทั้งนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารและประชาชนผู้รับบริการโดยตรง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

นายทวี กล่าวต่ออีกว่า การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจการบิน กรมท่าอากาศยานจึงมีมาตรการช่วยเหลือสายการบิน และผู้ประกอบการของกรมท่าอากาศยาน โดยจะเสนอให้ลดค่าเช่าพื้นที่ 50% ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่กรมท่าอากาศยานได้ขึ้นราคาค่าเช่าไปแล้ว รวมถึงเสนอลดค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นลงอากาศยาน 50% และเสนอลดค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยาน 90% เพื่อช่วยเหลือสายการบินลดค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนนำอากาศยานมาจอดในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตามกรมท่าอากาศยานตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ทุกหน่วยงานที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการคัดกรองภายในท่าอากาศยาน ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และพร้อมรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทางของตนเอง


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก