โคราชแล้งหนัก! 'บึงกระโตน' น้ำแห้งขอด กระทบท่องเที่ยว-ร้านอาหารปิดตัว


เพิ่มเพื่อน    

4 มี.ค.63 - สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวิกฤตหนัก ที่อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาด 3,700 ไร่ พบว่า มีปริมาณน้ำเหลือ 0 % จากความจุทั้งหมด 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวแพและร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ต้องปิดตัวลงแบบถาวร ชาวบ้านกว่า 4 หมู่บ้าน เสี่ยงขาดน้ำใช้ถาวร จำเป็นต้องขุดบ่อบาดาลสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เอง และกระทบกับการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่จะมีการจัดถนนคนเดินให้ประชาชนเล่นน้ำบริเวณถนนสันอ่างเก็บน้ำเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนด้วย

ทั้งนี้ โดยบึงกระโตนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการและสั่งการให้แก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อครั้งจัด ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้มีการขุดลอกเพิ่มเติม แต่ก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และปีนี้ปริมาณน้ำแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมอ่างเก็บน้ำขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน โค-กระบือขาดแคลนน้ำและพืชอาหารสัตว์ ต้องเดินลงไปกินหญ้าแห้งภายในอ่างเก็บน้ำ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางจังหวัดพยายามที่จะประคับประคองให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำชุมชนมาโดยตลอดในหลายพื้นที่ แต่เมื่อน้ำหมด ปัญหาเหล่านี้ก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีก เช่นที่ อ.โนนสูง ที่มีการแก้ปัญหาภัยแล้งได้หลายตำบลแล้ว แต่ตอนนี้น้ำที่กักเก็บไว้เริ่มหมด ก็ทำให้บางพื้นที่เริ่มมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้ง

ดังนั้น จึงต้องระดมหลายภาคส่วน นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ในขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ดำเนินการในอำเภอต่างๆ รวม 8 อำเภอ ซึ่งจะมีทั้งการหาแหล่งน้ำมาใช้เฉพาะหน้า และการเตรียมแหล่งน้ำสำหรับไว้เก็บน้ำในอนาคต และภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 น่าจะสามารถดำเนินการจิตอาสาแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

"คาดว่าในปีหน้าจะมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอทุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังทำการแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจำนวน 53 หมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดจะสำรวจแต่ละพื้นที่มีเครื่องมือในการแจกจ่ายน้ำได้เพียงพอหรือไม่ หากมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพิ่มก็จะต้องตามไปช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อจะประคองให้พี่น้องชาวโคราชได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ให้ได้"ผู้ว่าฯนครราชสีมา กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"