ขอนแก่นติวเข้ม ผู้นำชุมชน-อสม.รับมือผีน้อยกักตัว


เพิ่มเพื่อน    

15 มี.ค.2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการ  อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวิสิฐ  จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าพระ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่ง อบต.ท่าพระ ร่วมกับ สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และ ท้องถิ่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการอบรมขึ้น โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้ง อสม.ในพื้นที่เขต ต.ท่าพระ เข้าร่วมรับการอบรมรวมกว่า 100 คน

ซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าว ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ได้ทำความเข้าใจและให้ความรู้ภึงสถานการณ์และการรับมือกับโรคที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการป้องกันคนเองและคนในชุมชน รวมทั้งการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้ารวมทั้งการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังคมีการซักซ้อมขั้นตอนการควบคุมโรคตามการปฎิบัติงานหลังจากที่รัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิท-19 ที่ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วตั้งวันนี้เป็นต้นไป

นายวิสิฐ  จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าพระ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมต่อการปฎิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่แบะเต็มความสามารถ ซึ่งวันนี้เป็นการทบทวนความรู้และเรียนรู้ถึงวิธีการและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน รวมไปถึง อสม. ที่ทุกคนในเขต ต.ท่าพระ นั้นได้พร้อมใจกัน ผนึกพลังการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อที่จะรองรับลูก หลาน รวมทั้งคนในชุมชน ทีทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งจากนี้ไปทันทีที่ อบต.ได้รับแจ้งจากชุมชนว่ามีบุคคลที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คณะทำงานจะเข้าพื้นที่ทำความเข้าใจและพูดคุยถึงมารการการควบคุมตัว14 วันทันที

“ ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังคงมีประชาชนที่อยู่ใน เขต ต.ท่าพระ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและเข้ารับการกักกันโรคในพื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากตัวบุคคลที่เดินทางกลับมาและคนในชุมชนอย่างดี แต่จากนี้ไปเมื่อภารกิจดังกล่าวนั้นรัฐบาลมอบให้กับชุมชนนั้นดำเนินการ เราก็ต้องทำงานอย่างรัดกุม และเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในภาพรวม ดังนั้นวันนี้นอกจากจะเป็นการอบรมโดยทีมแพทย์ และ เจ้าหนาที่ควบคุมโรคแล้ว เรายังคงมีการพ่นยาฆ่าเชื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขทุกคน เพื่อให้สะอาด หลอดภัยและพร้อมต่อการปฎิบัติงาน อีกทั้งผู้ปฎิบัติงานทุกคนทั้งพนักงาน ประจำ และ อสม. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจโดยคำสั่งดังกล่าว จะต้องเตรียมความต้อการทำงานทั้ง 24 ชม. โดยเมื่อได้รับแจ้งว่ามีลูกหลานของเรากลับมาในพื้นที่ก็ต้องจัดทำประวัติและกันพื้นที่เพื่อกักกันโรค และการจัดให้มีการวัดไข้ทุกวัน และหากพบว่ามีไข้ขึ้นสูง ก็ให้ส่งต่อบุคคลดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที”

นายวิสิฐ กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่รัฐบาลกำหนด ก็ขอให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชน เพื่อเข้ารับการกักกันโรคตามาตรการดังกล่าว โดยขอให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตนเองต่อสังคม โดยที่คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายนั้นพร้อมที่จะปฎิบัติงานตามมาตรกาดังกล่าวอย่างเข้มงวด รัดกุม และละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะร่วมมือกันก้าวผ่านภาวะวิกฤติดังกล่าวนี้ไปได้ ซึ่งแม้ว่าขอนแก่นจะไม่มีการแพร่ระบาดหรือมีบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิท-19 แต่ทุกมาตรการที่รัฐบาลกำหนดนั้นทุกฝ่ายต้องลงมือทำและทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถต่อจากนี้ไป


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก