ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อชาติรอดยกเข่ง กกต.ยกคำร้องถือหุ้นสื่อ


เพิ่มเพื่อน    

16 มี.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ที่ 8/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 พระนครศรีอยุธยา และเขตเลือกตั้งที่ 2 สุโขทัย โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับคำร้อง ว่า นายดามพ์ เผด็จดัสกร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 กาญจนบุรี พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายกิตติกร รุ่งสว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 6 นนทบุรี พรรคเพื่อชาติ(ผู้ถูกร้องที่ 2) นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 5 ปทุมธานี พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 3) นายเฉลียว บำรุงญาติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อชาติ(ผู้ถูกร้องที่ 4) และนายพนาสันต์ สุนันต๊ะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 5) ได้มีการกระทำอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42(1) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 5 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

กต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 1273 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ถูกร้องที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้ระบุว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ประกอบกับมีข้อมูลตามตำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 เมื่อปี 2559 ระบุประเภทของการประกอบกิจการว่าทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งผลตรวจข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ถูกร้องที่ 5 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1 ให้รอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน.


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!