มาเลย์ปิดประเทศทำธุรกิจชายแดนไทยสุดหงอย


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.2563 -  ผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศของมาเลเซียเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ระหว่างวันที่ 18 -31 มีนาคม รวม 14 วัน ในส่วนของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงทุกกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางไปกลับหาดใหญ่-เคแอล มาเลเซีย ขณะนี้ต้องหยุดเดินรถเส้นทางหาดใหญ่-เคแอล ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากคนไทยหรือชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาเลเซียได้ ส่วนเส้นทางเคแอลจากมาเลเซียมาหาดใหญ่ ก็ให้บริการแค่ด่านบูกิตกายูฮีตัม ซึ่งเป็นด่านพรมแดนมาเลเซียต่างข้ามกับด่านพรมแดนสะเดาของไทยเท่านั้นเพราะห้ามคนมาเลเซียออกนอกประเทศเช่นกัน

นายโทนี่ ผู้จัดการหาดใหญ่โทนี่ซูซาน่าทัวร์ ซึ่งให้บริการรถโดยสารเส้นทางหาดใหญ่-เอแอล บอกว่า ช่วง 14 วันนี้ต้องหยุดรถทั้งหมดแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือ

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ในวันนี้เงียบกริบโดยเฉพาะย่านถนนเสน่หานุสรณ์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ตั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินกัน แทบร้างเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแม้แต่คนเดียวรถตุ๊กตุ๊กจอดสนิทเรียงราย 2ข้างทาง

นายหรอเฉด ฝาหละ โชว์เฟอร์ตุ๊กตุ๊ก ซึ่งขับรถตุ๊กตุ๊กมา 20 ปี บอกว่า นี่เป็นวันแรกที่เมืองหาดใหญ่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเลยต้องยอมรับสภาพต่อเนื่องตลอดทั้ง 14 วันที่มาเลเซียปิดประเทศ เพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของเมืองหาดใหญ่ เมื่อทางการมาเลเซียปิดประเทศทุกอย่างก็จบหมด รถตุ๊กตุ๊กจอดกันหมดต้องรอให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเพียงอย่างเดียว 
 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"