กลิ่นหอมกับผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

    การใช้สารเคมีทำให้เกิดกลิ่นหอมควรทำตามฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในห้องต่างๆ ที่มีผู้สูงอายุอยู่ โดยไม่ควรฉีดพ่นสารให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เพราะผิวหนังผู้สูงอายุมักเปราะบาง เป็นอันตรายได้ง่าย  ในห้องรับแขกบางบ้านอาจมีพรมที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นและเชื้อโรคที่ล่องลอยมาหรือติดมากับรองเท้าของผู้มาเยือน ทำให้เกิดอาการผิดปกติกับผู้สูงอายุได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรมีการทำความสะอาดพรมโดยการใช้เครื่องดูดฝุ่น ถ้าเป็นไปได้ควรทำทุกสัปดาห์. 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน