ฟินแลนด์รั้งแชมป์ประเทศมีสุขที่สุดในโลก ไทยอันดับ54


เพิ่มเพื่อน    

ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยรายงานผลการสำรวจ 156 ประเทศทั่วโลก เพื่อประเมินระดับความสุขของผู้คนในแต่ละประเทศ ปรากฏว่าฟินแลนด์สามารถรักษาแชมป์ประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนไทยแลนด์ติดอันดับ 54

ปรากฏการณ์แสงเหนือที่ทะเลสาบอินารีมองเห็นจากบ้านไม้วิสิตอินารี ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์

    รายงานความสุขโลกประจำปี 2563 เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ได้จากการรวบรวมข้อมูลระหว่างปี 2561-2562 จึงไม่มีปัจจัยจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่คร่าชีวิตชาวโลกแล้วมากกว่า 10,280 คน จากผู้ติดเชื้อมากกว่า 243,000 คน และทำให้หลายประเทศปิดเมืองและปิดพรมแดน จำกัดความเคลื่อนไหวของประชาชน

    ข้อมูลที่สำรวจนี้รวมถึงการพิจารณามาตรวัด เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี), ความสนับสนุนทางสังคม, เสรีภาพส่วนบุคคล และระดับการคอร์รัปชันในประเทศ แล้วนำมาประเมินเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนนมากที่สุดคือประชาชนมีความสุขที่สุด

    ผลที่ได้ยังคงตอกย้ำแนวโน้มเดิมตลอดการสำรวจทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา คือประเทศในกลุ่มนอร์ดิกครองพื้นที่ใน 10 อันดับแรก สอดแทรกด้วยสวิตเซอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ และออสเตรีย โดยลักเซมเบิร์กติดท็อปเท็นเป็นครั้งแรก เรียงตามลำดับดังนี้ 1.ฟินแลนด์ (7.809 คะแนน), 2.เดนมาร์ก (7.646), 3.สวิตเซอร์แลนด์ (7.560), 4.ไอซ์แลนด์ (7.504), 5.นอร์เวย์ (7.488), 6.เนเธอร์แลนด์ (7.449), 7.สวีเดน (7.353), 8.นิวซีแลนด์ (7.300), 9.ออสเตรีย (7.294) และ 10.ลักเซมเบิร์ก (7.238)

    จอห์น เฮลลิเวลล์ หนึ่งในผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ กล่าวว่า ประเทศที่มีความสุขที่สุดนั้นคือประเทศที่ประชาชนมีความสำนึกของความเป็นเจ้าของ มีความไว้วางใจกันและสนุกด้วยกัน ร่วมในสถาบันต่างๆ ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะการแบ่งปันความไว้เนื้อเชื่อใจกันจะลดทอนภาระของความยากลำบากลงได้ และทำให้ความเหลื่อมล้ำของความเป็นอยู่ลดน้อยลงด้วย

    ส่วนประเทศที่อยู่ท้ายตารางปีนี้เป็นประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงและความยากจน ได้แก่ 151.ซิมบับเว (3.299), 152.เซาท์ซูดาน (2.817) และ 153.อัฟกานิสถาน (2.567)

    อันดับของชาติมหาอำนาจนั้น  สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 18 ได้ 6.940 คะแนน, รัสเซียอันดับ 73 (5.546) และจีนอันดับ 94 (5.124)
    ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 31.สิงคโปร์ (6.377), 52.ฟิลิปปินส์ (6.006), 54.ไทย (5.999), 82.มาเลเซีย (5.384), 83.เวียดนาม (5.353), 84.อินโดนีเซีย (5.286), 104.ลาว (4.889), 106.กัมพูชา (4.848) และ 133.เมียนมา (4.308).


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ