'จุรินทร์' ตั้ง 2 คณะทำงานเฉพาะกิจปราบพ่อค้า-แม่ค้าหัวหมอเอาเปรียบผู้บริโภค


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค. 63 - ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมร่วมหาแนวทางและมาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงพาณิชย์ ว่า วันนี้มีการประชุมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆในภาวะที่สถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่กระจายในระดับที่ได้มีมาตรการยกระดับขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับสินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆนั้น ฝ่ายการผลิตที่สำคัญก็คือกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรฯ ส่วนในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต้องกำกับดูแลในเรื่องของราคาและช่องทางของการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค  ซึ่งต้องมีการประสานงานกันโดยใกล้ชิด

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการกระจายสินค้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการเป็นพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร มีข้อสรุปว่าจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวก ประเด็นที่หนึ่ง การที่จะเข้าไปทำให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าต่างๆสามารถได้รับสินค้าจากโกดังได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคก็มีความเห็นว่าจะให้มีการยืดหยุ่นกฎระเบียบต่างๆในเรื่องของการขนส่งและการลำเลียงสินค้าจากโกดังไปยังหน่วยจำหน่ายปลีกต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่สองจะเร่งส่งเสริมการให้บริการถึงบ้าน คือ ระบบเดลิเวอร์รี่ ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว และประเด็นที่สาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สำหรับระบบค้าส่งต่างๆได้มีการใช้ระบบส่งถึงบ้านและมีการเพิ่มปริมาณและศักยภาพมากขึ้น เช่น แม็คโครโลตัส บิ๊กซี เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นต้น ส่วนที่ 2 การให้บริการส่งอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังบ้านโดยระบบโลจิสติกส์ ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า เก็ท ลาลามูท  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะช่วยสนับสนุนให้สามารถดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพได้มากขึ้นต่อไป และส่วนที่ 3 ร้านโชห่วย กระทรวงพาณิชย์เข้าไปช่วยกำกับดูแล ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้โชห่วยสามารถให้บริการส่งสินค้าไปยังที่บ้าน เนื่องจากว่าหากมีการใช้มาตรการเข้มข้นเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าและบริการไปที่บ้านจะมีมากขึ้น ซึ่งจะเร่งดำเนินการที่จะเป็นตัวเสริมอีกตัว อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 มี.ค. เป็นต้นไป กรมการค้าภายในจะมีการจัดรถคาราวานธงฟ้าสู้ภัยโควิดจำนวน 200 คัน เพื่อให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นราคาประหยัดแก่พี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะเพิ่มจำนวนขึ้นถัดจากนี้ไป

“สำหรับประเด็นการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค หรือว่าการกระทำความผิดในเรื่องของการฉวยโอกาสเอาเปรียบขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ผมได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคขึ้น 2 คณะ โดยคณะที่หนึ่งเป็นการดำเนินการในระดับประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการด้านอุปโภคบริโภคทั้งหมด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะที่สองในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน มีภารกิจเช่นเดียวกันกับในระดับประเทศ” รมว.พาณิชย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับวันที่ 25 มี.ค. จะได้เชิญประชุม กรอ. พาณิชย์ เพื่อประเมินสถานการณ์โควิดร่วมกันทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน หอการค้า สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย และสมาคมผู้ขนส่งสินค้าท่าเรือและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ว่าในส่วนของการผลิตการกระจายสินค้าต่างๆในประเทศการส่งออกควรจะได้มีการกำหนดแนวทางร่วมกันอย่างไร เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุด