ทำเนียบฯผวาโควิด! ห้ามสื่อเดิมตาม-รุมล้อม'บิ๊กตู่-ครม.'


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค. 63 - สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล ดังนี้ 1.กำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหาร จำนวน 3 จุด คือ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1  ตึกนารีสโมสร และ ตึกสันติไมตรี 2.ห้ามสื่อมวลชน เดินตาม วิ่งตาม หรือรุมล้อม นายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอสัมภาษณ์

3.ห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการ ตึกสันตีไมตรี ยกเว้นกรณีที่มีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป 4. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชน ที่จัดไว้ให้ทั้ง 3 แห่ง เป็นหลัก 5.สำนักโฆษกจะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพ และให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น 6.ดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาล โดยการวัดอุณหภูมิและใช้แอลกฮอล์ทำความสะอาดมือ และพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานสัปดาห์สะสองครั้ง (ทุกวันพุธช่วงเย็นและวันอาทิตย์).
 


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?