ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม นักกฎหมายภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามที่สื่อหลายสำนักได้รายงานข่าวว่า ในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีข้าราชการสังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมอบรม รวมถึงญาติและเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้าร่วมการอบรมด้วย นั้น อันเป็นการรายงานข่าวที่มีข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗  ไม่มีข้าราชการสังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ รวมทั้งในการฝึกอบรมก็มิได้มีการอนุญาตให้มีการพาบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่จัดการฝึกอบรมตามที่ได้มีการรายงานข่าวแต่อย่างใด  ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันและระงับการแพร่กระจายของไวรัสตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้ใช้มาตรการคัดกรองผู้เข้าอบรมที่จะเข้าไปในสถานที่ฝึกอบรมทุกวันอย่างเข้มงวดตลอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา และได้จัดให้มีวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เจลล้างมือ ไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าอบรมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่มีการอบรม

 

อย่างไรก็ดี เมื่อคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับการแพร่กระจายที่เข้มข้นขึ้น สำนักงานฯ จึงได้มีคำสั่งให้ยุติการฝึกอบรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวแล้ว
 

ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก

 

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน

นายนพดล  เภรีฤกษ์

โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?