ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม นักกฎหมายภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามที่สื่อหลายสำนักได้รายงานข่าวว่า ในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีข้าราชการสังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมอบรม รวมถึงญาติและเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้าร่วมการอบรมด้วย นั้น อันเป็นการรายงานข่าวที่มีข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗  ไม่มีข้าราชการสังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ รวมทั้งในการฝึกอบรมก็มิได้มีการอนุญาตให้มีการพาบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่จัดการฝึกอบรมตามที่ได้มีการรายงานข่าวแต่อย่างใด  ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันและระงับการแพร่กระจายของไวรัสตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้ใช้มาตรการคัดกรองผู้เข้าอบรมที่จะเข้าไปในสถานที่ฝึกอบรมทุกวันอย่างเข้มงวดตลอดการฝึกอบรมที่ผ่านมา และได้จัดให้มีวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เจลล้างมือ ไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าอบรมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่มีการอบรม

 

อย่างไรก็ดี เมื่อคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับการแพร่กระจายที่เข้มข้นขึ้น สำนักงานฯ จึงได้มีคำสั่งให้ยุติการฝึกอบรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวแล้ว
 

ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก

 

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน

นายนพดล  เภรีฤกษ์

โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"