ค่อยอุ่นใจ !"หมอหนู"เผย" อสม."สอดส่องเยี่ยมบ้านในชุมชน แล้ว 5ล่านหลังคาเรือน


เพิ่มเพื่อน    


25มี.ค.63-นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยนพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดสธ.รณสุข และคณะ รับมอบหน้ากากผ้าจากนายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยัสปาล แอนด์ ซัน จำกัด จำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กรมอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชน


พร้อมกับกล่าวถึง  การติดตาม เฝ้าระวังในชุมชน จากกลุ่มเสี่ยง ผู้เดินทางกลับบ้าน  ว่าสธ. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวนกว่า 1 ล้านคน เป็นทีมอาสาทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ค้นหา คัดกรอง และทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา กลุ่มเสี่ยงสนามมวย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ เยี่ยมติดตามให้ครบ 14 วัน หากพบผู้มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ที่อาศัยร่วมบ้าน 


ขณะนี้ได้เยี่ยมบ้านแล้วกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน และขอให้ชุมชนช่วยกันสื่อสาร สอดส่อง ให้ทุกคนร่วมกันการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม การสังสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?