'ส.ส.เพื่อไทย' จี้ รมว.พม. สั่งเยียวยาลูกหนี้ 'บ้านมั่นคง' พักชำระค่างวด 3 เดือน


เพิ่มเพื่อน    

26 มี.ค.63 - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค และมาตรการณ์ป้องกันของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต รายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชน แม้รัฐบาลจะมีมาตรการชดเชยรายได้ออกมามากพอสมควร แต่ยังไม่รอบด้าน ขณะนี้ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการ บ้านมั่นคง ว่าไม่สามารถชำระสินเชื่อบ้านในโครงการได้ต่อไป เพราะตกงานจากมาตรการของรัฐในช่วงนี้

นายประเดิมชัย กล่าวว่า ลูกบ้านบ้านมั่นคงรวมตัวมาร้องเรียนว่าช่วงนี้ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ พรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ต้องลุ้นกันวันต่อวัน รายจ่ายต่างๆมีเต็มไปหมด ข้าวของราคาแพงขึ้นจนน่าตกใจ ช่วงนี้คงหมดปัญญาผ่อนบ้านอย่างแน่นอน หากรัฐบาลจะเมตตาก็ขอให้พวกเขาได้พักชำระกันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยลดปัญหาการรุกล้ำคูคลองและที่สาธารณะ ซึ่งมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ โดย พอช. ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าร่วมโครงการ

โดยให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ฯ และ พอช.ปล่อยสินเชื่อผ่านสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์ปล่อยสินเชื่อกับสมาชิกเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเพดานสินเชื่อไว้ รายละ 330,000 -360,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกับสหกรณ์ เป็นอัตราคงที่ ร้อยละ4 ต่อปี และสหกรณ์ฯนำไปปล่อยกับสมาชิก อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งสมาชิกจะมีภาระต้องผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆละ 2,900-3,500 บาท

นายประเดิมชัยกล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เร่งกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับลูกหนี้บ้านมั่นคงด้วย จากสถานการณ์เช่นนี้ถ้าท่านจะได้สั่งการให้ พอช.พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ ด้วยการพักการชำระหนี้อย่างน้อย เป็นเวลา 3 เดือน และเมื่อสถานการเข้าสู่ภาวะปกติให้ประกาศลดดอกเบี้ย 0% และยกเว้นค่าปรับล่าช้า หรือมาตรการอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสม จะเป็นการช่วยลูกบ้านทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'