สอศ.จัดสรรงบฯ งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิต เด็กปวส.อาชีวะทั้งรัฐและเอกชน  


เพิ่มเพื่อน    


26มี.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเลิกจ้างงาน และไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการมีแนวทางที่จะงดเว้น (ไม่เก็บ)​ ค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสถาบันการอาชีวศึกษา​ในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน จำนวนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์​จะคลี่คลาย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง


ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทดแทนการงดเว้นค่าหน่วยกิตดังกล่าว ภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อคน คิดเป็นปีการศึกษาละ 5,000 บาทต่อคน รวมจำนวนเงินกว่า 1,700 ล้านบาท โดยจะเตรียมรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการต่อไป


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?