สอศ.จัดสรรงบฯ งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิต เด็กปวส.อาชีวะทั้งรัฐและเอกชน  


เพิ่มเพื่อน    


26มี.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเลิกจ้างงาน และไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการมีแนวทางที่จะงดเว้น (ไม่เก็บ)​ ค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสถาบันการอาชีวศึกษา​ในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน จำนวนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์​จะคลี่คลาย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง


ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทดแทนการงดเว้นค่าหน่วยกิตดังกล่าว ภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อคน คิดเป็นปีการศึกษาละ 5,000 บาทต่อคน รวมจำนวนเงินกว่า 1,700 ล้านบาท โดยจะเตรียมรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการต่อไป


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"