วชช.เจียดงบฯทำโครงสร้างพื้นฐานเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 

26มี.ค.63-นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการจัดการเรียนการสอน และให้ไปสอนแบบออนไลน์แทน ยกเว้นหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันนั้น ในส่วนของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มากว่าปีเศษแล้วโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล มีผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อผลักดันให้ วชช.ก้าวไปสู่ Digital Community College ซึ่งล่าสุดสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) ได้เจียดงบประมาณของ วชช. มาใช้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยการติดตั้งระบบกระจายสัญญาณไวไฟอินเตอร์เน็ต รวมถึงคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่จะรองรับระบบ ในทุกวชช.ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงหน่วยจัดที่อยู่ในอำเภอห่างไกลที่ยังขาดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ซึ่งส.วชช.จะปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 และ 2564 นำงบฯมาใช้ในการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยจัดสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 100% ภายใน 2 ปี

นางสิริกร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ส.วชช.ยังได้จัดฝึกอบรมครู อาจารย์ผู้สอน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทั้ง Google Classroom , Microsoft zoom และระบบอื่น ๆ รวมทั้งสอนการทำคอนเทนต์ และการทำคลิปวิดีโอสั้น ประมาณ 8-9 นาที ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้ วชช.ทำคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัย แห่งละ 1 เรื่อง เช่น ที่ วชช.แพร่ ทำคลิปสอนการทำลาบแพร่ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ วชช.จะมีสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง สำหรับหลักสูตรอนุปริญญาซึ่งนักศึกษา วชช.จะต้องเรียน 9 วิชาพื้นฐาน เราได้จัดทำคอนเทนต์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Digital  Literacy คาดว่า วชช.ทั่วประเทศจะสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ในเดือน มิถุนายนนี้  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในขณะนี้ก็คือ อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเบิกค่าสอนได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของกฏระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งจะต้องมีการหารือเพื่อแก้ไขระเบียบดังกล่าวกับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโดยด่วน เพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอาจารย์คนไหนที่จะมาสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างแน่นอนเพราะสอนแล้วไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้

“ส.วชช.พยายามปรับให้ วชช.ก้าวไปสู่การเป็น Digital Community College มากว่าปีเศษแล้วเนื่องจากมีผู้เข้าเรียนกับ วชช. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานลาออกกลางคันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องทำงานด้วยเรียนด้วย เมื่อตารางเรียนไม่สอดรับกับวิถีชีวิต จึงเลือกที่จะออกจากการเรียน ดังนั้นเราจึงต้องปรับให้นักศึกษาสะดวกที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ และการเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็ถือว่าตอบโจทย์ ดังนั้นเมื่อ อว.ประกาศสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วชช.จึงมีความพร้อมที่สามารถดำเนินการได้ทันที” ดร.สิริกร กล่าว


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?