อึ้ง!'คำนูณ'ย้อนอดีตไข้หวัดใหญ่ในสยามเมื่อ101ปีก่อนป่วย2.3ล้านคนตาย8หมื่น


เพิ่มเพื่อน    


27 มี.ค.63 -นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาไทย โฟสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn
เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ในสยามเมื่อ 101 ปีก่อน มีเนื้อหาดังนี้

วันนี้ ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศสยามเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว คือปี 2461 ต่อเนื่องถึงปี 2462 ซึ่งลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่มที่ 35 หน้า 1855 - 1856 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193 - 1202 จากการค้นคว้าของท่านอาจารย์กฤษฎา บุณยะสมิต โดยท่านอาจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์นำมาบอกกล่าวต่อจนมาถึงผม

อ่านดูรายงานสรุปในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193 - 1202 โดยเฉพาะในหน้า 1202 จะพบตัวเลขยอดรวมใน 17 มณฑล ไม่รวมกรุงเทพพระมหานคร

มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,317,662 คน

คิดเป็นตัวเลขกลม ๆ เท่ากับประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดใน 17 มณฑล

ตาย 80,223 คน

โดยรัฐบาลสยามในขณะนั้นได้ดูแลอย่างเต็มที่ ส่งแพทย์ออกไปทั่วทุกมณฑล ดังปรากฎในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่ม 35 หน้า 1855 - 1856

100 ปีผ่านมา วันนี้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญขึ้นมาก สามารถรักษาสถานการณ์มาได้เป็นอย่างดี ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ และภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินด้วยมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของรัฐบาล พวกเราคนไทยทั้งมวลจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างดีที่สุดแน่นอนในไม่ช้า

________________
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษฎา บุณยะสมิต ผู้ค้นคว้าราชกิจจานุกิจจานุเบกษา และท่านอาจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ที่ได้ช่วยกรุณาติดต่อประสานงาน

 


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?