ภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือไม่ออกจากที่พัก '2 ทุ่ม - ตี 3' ยันไม่ใช่เคอร์ฟิว


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.63 - นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 7/2563

“ขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือวันนี้ 28 มีนาคม 2563”

ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

โดยประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมนี้ ไปต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว มิใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้ว 47 คน


"แดงส้ม ๓ นิ้ว" เกิดการยิงกันเองในหมู่คณะ เป็นเรื่องไม่ผิดคาดหมาย! ประหนึ่ง "อาถรรพณ์แผ่นดิน" เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนแล้วเมื่อ ๘๘ ปีก่อนโน้น!

'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"