ภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือไม่ออกจากที่พัก '2 ทุ่ม - ตี 3' ยันไม่ใช่เคอร์ฟิว


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.63 - นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 7/2563

“ขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือวันนี้ 28 มีนาคม 2563”

ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

โดยประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมนี้ ไปต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว มิใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้ว 47 คน


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"