ศธ. เล็ง ปรับ ศูนย์การศึกษาทางไกลของ กศน.ระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ 


เพิ่มเพื่อน    

 

30มี.ค.63-นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่ง รมช.ศธ. ต้องการที่จะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน กศน.ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะเว็บไซต์ของ กศน.อำเภอ เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กศน.อำเภอแต่ละแห่งไม่มีการอัพเดทข้อมูลยังเป็นข้อมูลเก่า ดังนั้นขอให้ กศน.อำเภอทุกแห่งปรับปรุงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ให้มาตรฐานและต้องเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงบริการของ กศน.อำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดปรับศูนย์การศึกษาทางไกลของ กศน.ระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องจากศูนย์ทางไกลของ กศน.รูปแบบเดิมจะเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องมีคู่มือเรียนไปพร้อมกับครูผู้สอนผ่านโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้เรียนลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนการเรียนการสอนของศูนย์ดังกล่าวใหม่ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ประจำจังหวัดนี้ไม่จำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีคู่มือ แต่จะทำแพลทฟอร์มข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ รวมถึงการสอนวิชาชีพ ซึ่งอนาคตบุคลากรของ กศน.ทุกคนจะต้องปรับตัวกับเรื่องดิจิทัลให้มากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นเราจะตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่  อย่างไรก็ตาม การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาการเรียนได้รวดเร็วและทันสมัย


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"