วธ.ร่วมตั้งโรงทานสู้พิษโควิดตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช


เพิ่มเพื่อน    

   

 

 

     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

     นายอิทธิพล กล่าวว่า ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทั่วประเทศร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานกัสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สนับสนุน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโรงทาน โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร และแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ นำกลับไปรับประทานที่บ้าน เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ และวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

 

     " นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 22,540 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยนำบุคคลากรประสานงาน และจัดจิตอาสาร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีผลกระทบฯ ณ วัดและศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีจำนวน 26 จังหวัด 55 วัด/ชุมชน อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร วัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี วัดคุณหญิงส้มจีน จังหวัดปทุมธานี วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท วัดเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการฟันฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งนี้ไปด้วยกัน " นายอิทธิพล กล่าว

 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"