สอศ. เตรียม"จำแนกโรค"วิทยาลัยอาชีวะเจอปัญหาเด็กลด 


เพิ่มเพื่อน    

31มี.ค.63-นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีข้อเรียกร้องที่ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดูแลกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาผู้เรียนลดลง ว่า ขณะนี้ตนกำลังเซ็ตระบบและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ ซึ่งปัญหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็กมีผู้เรียนลดน้อยลงนั้นไม่ใช่มีแค่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบ แต่วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ตนจะต้องมาคลี่ปัญหาเหล่านี้ใหม่ อีกทั้งตนยังต้องการทบทวน ว่า สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาวิทยาลัยอาชีวะเอกชนคืออะไร เพราะการก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นมาหนึ่งแห่งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าบุคลากร ค่าวัสดุการเรียนการสอน ซึ่งเจ้าของวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่ตั้งขึ้นก็มีเงินทุนสูง แต่บางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อธุรกิจ คือ การกู้เงินมาทำ ดังนั้นจะต้องวิเคราห์ดูว่าวิทยาลัยอาชีวะเอกชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบและอยู่ไม่ได้เกิดจากอะไร เช่น ไม่ได้คุณภาพจนไม่มีเด็กมาสมัครเรียนหรือไม่ หรือในเขตพื้นที่นั้นๆ มีวิทยาลัยของรัฐรับเด็กไปหมด เป็นต้น

“นอกจากนี้ในหลายพื้นที่มีวิทยาลัยมากกว่าเด็ก และอีกหลายพื้นที่เด็กก็มีจำนวนมากกว่าวิทยาลัย ดังนั้นในพื้นที่ที่มีเด็กมากกว่าวิทยาลัยแต่ไม่มีเด็กไปสมัครเรียนก็เท่ากับเป็นการสะท้อนเรื่องคุณภาพ ซึ่งเราต้องมานั่งแยกโรคและทบทวนกันด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่าใครอยากจะก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นใหม่แต่เมื่อบริหารจัดการได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพ กลับต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยอุ้ม ซึ่งวิธีการแบบนี้ไม่ถูกต้องและผมไม่ต้องการกติกาลักษณะนี้แน่นอน ”เลขาฯ กอศ.กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"