ร.10พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ


เพิ่มเพื่อน    

  “ในหลวง” พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ-เจริญกรุงประชารักษ์” แห่งละ 3 เครื่อง “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เสด็จฯ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีพระราชดำรัส “หมอ-พยาบาล” คือนักรบเสื้อขาว เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทย

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ รพ.ละ 3 เครื่อง ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ
    ในเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังพระทัย รวมถึงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์ เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคณะเข้าเฝ้ารับเสด็จ
    การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระราชดำรัสในระหว่างการเสด็จเยี่ยมว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมแพทย์และพยาบาล ข้าพเจ้าต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณแก่บรรดาแพทย์พยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามายังแพทย์และพยาบาลทุกท่าน ราวกับว่าพวกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาว และเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์พยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่า ความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ซึ่งเวชภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19  เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์และพยาบาล และก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระราชดำรัสปิดท้ายว่า ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้า ท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในสิ่งใดๆ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้แพทย์พยาบาลทุกท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีสติทุกครั้ง เพื่อพร้อมในการช่วยเหลือรักษาประชาชนผู้ป่วย และพร้อมต่อสู้กับโรคนี้ต่อไป
    วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ Surgical Mask จำนวน 8 หมื่นชิ้น จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ตนได้นำหน้ากากกว่า 8 หมื่นชิ้น ที่รวบรวมจากเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนมามอบให้
    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แถลงการแจกหน้ากากผ้าแจกฟรีประชาชน 10 ล้านชิ้นว่า จะเริ่มแจกจ่ายล็อตแรก 1 ล้านชิ้นให้ถึงมือประชาชน ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะเริ่มส่งวันที่ 8 เม.ย.นี้เป็นต้นไป โดยจะถึงแต่ละครัวเรือนภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้ การส่งจะส่งตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขต เริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ได้รับครบถ้วน ภายในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนที่เหลือ 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าฯ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูเก็ต รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โรงพยาบาล, บีทีเอส และเอ็มอาร์ที เป็นต้น.
 


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)