ไทยเผชิญภัยรอบด้าน!นายกฯสั่งด่วนกู้สถานการณ์ภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

4 เม.ย.63 - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติ ไปจนไปถึงน้ำน้อยระดับวิกฤติ

"นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว โดยจากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ได้มีการให้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63ให้เป็นไปตามแผน ประเมินสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำในกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

รวมตลอดถึงให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำปี 2562 ให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้ โดย กอนช ได้มอบ GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนกำจัดวัชพืช"

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 84,000ลิตรใน จ.น่าน จ.นครพนม จ.ชัยภูมิ จ.ลพบุรี และ จ.ภูเก็ต ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว 1,148 บ่อ สูบน้ำ 71.93 ล้าน ลบ.ม. ซ่อมแซมประปาบาดาล 241 แห่ง และแจกจ่ายน้ำสะอาด 15.42 ล้านลิตร นอกจากนี้ กรมชลประทานได้สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรใน จ.ลำปาง จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์และจ.นครศรีธรรมราช


ลองถึงขั้น "นายกฯ" ลงมาสั่งเองให้ตำรวจอายัดศพ "นายจารุชาติ มาดทอง" ที่เชียงใหม่ ไปชันสูตรให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าการตาย "ปุบปับ" นั้น.......ตายด้วยมอไซค์ชนกัน เป็นอุบัติเหตุจริงๆ หรือมีหลักฐานอื่นใด บ่งชี้ว่า ตายแบบ "มีเงื่อนงำ"?    

นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'
'อัยการ-ตำรวจ' เริงเมือง