"โควิด" ทำการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัด อว. พัฒนางานอุดมศึกษา ล่าช้า 


เพิ่มเพื่อน    


6 เม.ย.63-นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงสร้างสำนักงานปลัด อว. ว่า ตามที่ อว. ได้ออกแบบร่างโครงสร้างสำนักงานปลัด อว.ให้มีกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) 4 เรื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์การพัฒนากำลังคน คลัสเตอร์งานวิจัย ที่จะเข้ามาดูแลระบบพื้นฐานและการนำงานวิจัยให้เข้าไปสู่ชุมชน คลัสเตอร์อุดมศึกษา ที่จะดูแลเรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และสุดท้ายคลัสเตอร์การบริหารงานของ อว. รวมถึงยังมีหน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งจะทำหน้าที่ตามภารกิจเร่งด่วนของ อว. นั้น ขณะนี้ร่างโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก่อนที่จะเสนอให้ ก.พ.ร.ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน (ก.พ.) พิจารณา เพื่อประกาศร่างโครงสร้างสำนักงานปลัด อว.ในรูปแบบประกาศ อว.ต่อไป

“อย่างไรก็ตาม หาก ก.พ.พิจารณาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยร่างของประกาศ อว. ที่เกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัด อว. นั้น เราได้ดำเนินการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ดังนั้นผมจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร”ปลัด อว.กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จะส่งผลต่อการดำเนินการออกประกาศ อว.ที่เกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัด อว. หรือไม่ นพ.สรนิต กล่าวว่า ส่วนตัวตนคิดว่าอาจจะเกิดความล่าช้านิดหน่อย แต่คงจะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคการทำงานของ อว. เพราะที่ผ่านมาเราก็ยังคงขับเคลื่อนงานได้ จึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง


ไม่ได้คุยเรื่อง "หมอชาญชัย" ซะนาน วันนี้คุยกันลืมกันหน่อย ยังจำกันได้ใช้มั้ย?

ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.