'มูลนิธิแพทย์ชนบท'ระดมทุนช่วยรพ.ชุมชน-รพ.สต.ทั่วประเทศสู้ภัยโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

 

06 เม.ย. 63 -นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท และอดีตเลขาธิการแพทยสภา ระดมทุนจากชาวไทยทุกคนคนละสิบบาทหรือตามศรัทธา เพื่อร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจแก่พยาบาล แพทย์ บุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับในระดับพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน ทั่วประเทศ โดยนายแพทย์ชูชัย กล่าวว่า บุคลากรสุขภาพที่ทำงานด่านหน้า ในพื้นที่ปฏิบัติการ เหน็ดเหนื่อยมากที่สุด ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้ง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด2019 เป็นภัยคุกคามที่สำคัญยิ่งต่อสังคมไทยและสังคมโลก ยังไม่มีทีท่าจะสงบลงได้ในเร็ววัน

"พยาบาล แพทย์ บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่าย นั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคโควิด2019 เพราะมีโรงพยาบาลชุมชนกระจายทั่วทุกอำเภอทั่วประเทศจึงเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสู้ภัยโควิด2019ในครั้งนี้ ในการช่วยให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อ(ถ้ามี)นำโรคไปติดคนอื่นๆทั้งในครอบครัว ในชุมชน ในอำเภอ ในอำเภออื่นๆ และในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานคร "

นายแพทย์ชูชัย กล่าวต่อว่า “มูลนิธิแพทย์ชนบทจึงขออาสาเป็นองค์กรกลางในการระดมความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ กว่า 760 แห่ง รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) อีกเกือบหมื่นแห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโรคโควิด2019และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต  ดังนั้นจึงได้ตั้ง “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโรคอุบัติใหม่–โควิด2019” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับบริจาคมา ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่มีความขาดแคลนได้ตรงจุด   2.เพื่อดูแลแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจากโรคโควิดที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วย 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพชุมชนอันได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

โดยท่านสามารถร่วมบุญกุศลในครั้งนี้โดยบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี  340-201715-6

“หากเพื่อน ชาวไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มศักยภาพ เราจะฟันฝ่าวิกฤติโควิดไปได้อย่างแน่นอน” นายแพทย์ชูชัย กล่าวสรุป


สงกรานต์ปีนี้ เงียบเสียง "รื่นเริงสงกรานต์"! ถูกคำว่า "โควิด" กลบหมด คนโน้นเป็น-คนนี้เป็น ทำเอาผมพลอยเป็นไปด้วย เป็นโควิดหรือเป็นโรคจิตหลอน ก็พอๆ กัน

"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง