ยกเครื่องบริหารงบฯ สอศ. เอาเนื้องานเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ขอแต่สร้างตึก


เพิ่มเพื่อน    

 


7เม.ย.63-นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานอาชีวะศึกษาในปี 2563 ว่า ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง โดยการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงเนื้องานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพและการสร้างคุณภาพเด็กอาชีวะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้วางนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหม่ โดยได้มอบเป็นแนวทางให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปขับเคลื่อน คือ ต่อจากนี้ไปตนจะยกเลิกวิธีการบริหารงบประมาณของสอศ.แบบเดิม และขอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งรับทราบกติกาให้ชัดเจนด้วยว่า จะเอาเนื้องานเป็นตัวตั้งในการของบประมาณของทุกวิทยาลัย

“ที่ผ่านมาแต่ละวิทยาลัยมักจะเสนอขอเงินงบประมาณในการสร้างอาคาร สร้างสนามฟุตบอล เป็นจำนวนหลักล้านบาท ซึ่งผมไม่ต้องการการเสนอของบประมาณในลักษณะนี้ ดังนั้นวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องไปคิดโครงการที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือการสร้างภาพลักษณ์อาชีวะศึกษา โดยจะทำโครงการใดก็ได้แต่ขอให้เพิ่มยอดผู้เรียนไปด้วย ผมถึงจะให้งบประมาณไปดำเนินการ เป็นต้น”เลขาฯ กอศ.กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"