“มนัญญา” ระดมทุกหน่วยงานในสังกัดงัดมาตรการสู้ COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

 “มนัญญา ” ระดมทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ งัดมาตรการสู้วิกฤติ COVID-19  พร้อมสั่งด่วนให้ อ.ส.ค. หั่นราคาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค “ลง 25%”    สำหรับหน่วยราชการทั่วประเทศไทย   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ

 

       

นายสุชาติ     จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  กล่าวว่า  ในการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล     ที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้  ได้มีมติที่ประชุมให้ อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์คขนาด  200  มิลลิลิตร ทุกรสชาติจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 25 %   โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

 

นายสุชาติ  กล่าวว่า “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้มีความเป็นห่วงอย่างมาก  ต่อเกษตรกรไทยที่ทำอาชีพการเลี้ยงโคนม และพี่น้องประชาชนชาวไทย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัส COVID-19  จึงได้มีการมอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานที่ทาง รมช.มนัญญาเป็นผู้กำกับดูแล เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤติดังกล่าวอย่างเร่งด่วน   เนื่องจากวิกฤติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ และมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ จึงได้มอบหมายให้ อ.ส.ค.นำเสนอผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที   ตราไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วด้วย”

 

โดยนายสุชาติยังกล่าวอีกว่า “  นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว  ตนยังสั่งการด่วนให้ทาง อ.ส.ค. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ​ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการนำน้ำยา มาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 รอบพื้นที่อาคารสำนักงานของ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ และรวมไปถึงพนักงาน, ลูกจ้างของ อ.ส.ค. ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ  และในทุกสำนักงานของ อส.ค. ก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่​ของ อ.ส.ค. อย่างเคร่งครัด 


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'