นครศรีฯพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 4 ราย เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้


เพิ่มเพื่อน    

14 เม.ย.63-  ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวาระสำคัญเพื่อร่วมพิจารณามาตรการการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ รวมทั้งการพิจารณา ทบทวน หลังจากก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติผ่อนปรนการปฏิบัติโดยให้ร้านตัดแต่งผมชาย และร้านเสริมสวย เปิดให้บริการได้ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ภายใต้มาตรการและเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ อันเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ตำบลลำนาว อำเภอบางขัน 

โดยเบื้องต้นคณะกรรมการได้เห็นชอบตามมติเดิม แต่ยกเว้นในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบางขัน ทุ่งสงและทุ่งใหญ่ ที่ยังต้องปิดการให้บริการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ส่งมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในมติดังกล่าวต่อไป ส่วนสถานการณ์ของโรคจากข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 14 เมษายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 226 ราย และรอผลการตรวจอีก 19 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกรณีการเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านว่า มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับจังหวัดที่เป็นจุดผ่านแดนเพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามา โดยขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่กักตัว และการจัดระบบการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่แสดงความประสงค์จะให้ภาคราชการใช้สถานที่ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้เตรียมสถานที่พร้อมรองรับการดำเนินการได้แล้ว ประมาณ 150 คน .


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"