กกต.แจ้ง 74 พรรคให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคปี 2563 ได้


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพื่อตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่าสามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องดำเนินการภายในเดือนเม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่  และมีหนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย  โดยในหนังสือที่แจ้งนั้นระบุว่า การดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม

หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'