กกต.แจ้ง 74 พรรคให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคปี 2563 ได้


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพื่อตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่าสามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องดำเนินการภายในเดือนเม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่  และมีหนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย  โดยในหนังสือที่แจ้งนั้นระบุว่า การดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม

หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?