ยันหวย16พ.ค.ไม่เลื่อนอีก


เพิ่มเพื่อน    


    “กองสลากฯ” ยันเลื่อนออกรางวัลเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมประกาศ 16 พ.ค.นี้ออกแน่ ไม่เลื่อนอีกแล้ว แจงเข้าใจความรู้สึกผู้ซื้อสลากต้องการลุ้นรางวัล หากเลื่อนอีกจะกระทบความเชื่อมั่น
    สืบเนื่องจากกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีอำนาจเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เม.ย.63 ไปเป็น 16 พ.ค.63 เพราะใน พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ให้อำนาจไว้
    นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ยืนยันว่าการพิจารณาเลื่อนการออกรางวัลสลากฯ ได้ทำตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ซึ่งในมาตรา 13 ได้ให้คณะกรรมการสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    ขณะเดียวกันยังได้ออกข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ.2555 ในข้อ 18 ได้ระบุว่า วัน เวลา และสถานที่การออกรางวัลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
    “การเลื่อนออกสลากฯ เป็นอำนาจของบอร์ด ตาม พ.ร.บ.แน่นอน โดยได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ในการช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสำคัญ” นายธนวรรธน์กล่าว
    ด้านนายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1 เม.ย.2563 จะไปออกวันที่ 16 พ.ค.63 แน่นอน โดยจะเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้าย และจะไม่เลื่อนออกไปอีก เพราะระยะเวลาเดือนครึ่งที่เลื่อนน่าจะเหมาะสม อีกทั้งต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ซื้อด้วยที่ต้องการลุ้นรางวัลเร็วๆ หากเลื่อนออกไปอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยสาเหตุที่คณะกรรมการสลากฯ ได้เลื่อน เพราะเราคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขที่ต้องการลดการรวมกลุ่มกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด.


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน