อัยการเผยคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3-17 เม.ย. กว่า 9 พันคดี มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูง


เพิ่มเพื่อน    

17 เม.ย.63 - นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีหนังสือกำชับพนักงานอัยการทั่วประเทศให้บังคับใช้กฎหมาย และมาตรการต่างๆ กับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรวดเร็ว เฉียบขาด และมีคำขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยยับยั้ง และหยุดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันจะเป็นการป้องกันให้กับทุกคน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความปลอดภัย และกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประมวลผลและรายงานภาพรวมของการดำเนินคดีผ่านสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุด 

และวันนี้ 17 เม.ย. ตนกับนายรัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด และนางณฐนน แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินคดีของพนักงานอัยการทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 17 เม.ย. 2563 ปรากฏผล ดังนี้ ภาพรวมทั้งประเทศมีการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฯ ทั้งสิ้น 9,061 คดี มีผู้ถูกดำเนินคดี จำนวน 11,827 คน

นายประยุทธ กล่าวว่า จากสถิติจำนวนคดี และจำนวนผู้กระทำความผิดดังกล่าว เมื่อเทียบกับช่วงแรกที่มีการบังคับใช้พระราชกำหนดฯ ระยะหลังๆ มีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อดูปริมาณจำนวนคดีและผู้กระทำความผิดโดยรวมแล้วเห็นได้ว่ายังมีปริมาณการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฯ จำนวนค่อนข้างสูง ซึ่งนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ยังคงกำชับให้พนักงานอัยการทั่วประเทศยังคงบังคับใช้กฎหมายและมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นต่อไป 

นายประยุทธ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย และลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น สามีหรือภรรยาต้องหยุดงาน หรือถูกเลิกจ้างทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอจนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อหาทางเยียวยา ช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนแล้ว 


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'