วธ.จัดสมโภชรัตนโกสินทร์ 238 ปี รูปแบบออนไลน์ เปิดคลังรวมองค์ความรู้ย้อนประวัติศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

 

 

   วันที่ 20 เม.ย.- นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า   เนื่องในโอกาส ครบรอบ238 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์   ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)   ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ภายใต้กิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 238  ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด -19 เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด  โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อกันมา 10  รัชกาล   ผ่านทางสื่อต่างๆ    โดยเฉพาะการจัดทำเว็บไซต์  www.รัตนโกสินทร์.com สำหรับภาษาไทย  และ www.rattanakosin.co สำหรับภาษาอังกฤษ  เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่รวมสาระความรู้ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เข้าถึงกิจกรรมได้อย่างสะดวก และได้รับ องค์ความรู้ครบถ้วน

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า  ภายใน เว็บไซต์   มีทั้ง คลังภาพถ่าย คลิปภาพยนตร์  ที่นำเสนอ พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี พระราชพิธี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในรูปแบบต่างๆ   ประกอบด้วย ภาพยนตร์สั้น   สารคดีชุด “เสน่ห์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เช่น เสน่ห์ไทยด้านอาหาร เรื่อง มัสมั่นเนื้อ โดย บัณฑิต ทองดี  สารคดีชุด เสน่ห์ไทยด้านประเพณี เรื่อง “มาร์ติน”  สารคดีชุด “สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมเรื่องราวสถาปัตยกรรม การศึกษา อาหาร ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสนสถาน  ประติมากรรม จิตรกรรม ภูมิปัญญาไทย และ สารคดีเกี่ยวกับประวัติการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ส่วน  วีดิทัศน์  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชุมชนดั้งเดิมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

     “ นอกจากนี้ ได้จัดทำ หนังสือ พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับการ์ตูน รูปแบบ อีบุ๊คส์ ด้วยการเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  ตลอดจน มี Motion Graphic ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆ   และ แอนิเมชัน นำเสนอพัฒนาการของบ้านเมือง ออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ภาพวาด 2 มิติ   ให้ดาวน์โหลดฟรีทาง แอปพลิเคชัน LINE ด้วย ขณะเดียวกัน เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วม เล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัลและ เป็นพิธีกรจัดรายการ  รวมทั้งมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทางประวัติศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้ในรายการสด หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตามตารางรายวัน   โดยมีการเปิดเพจ เฟซบุ๊ก : 238 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ความรู้ และ รวมความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังมีการกิจกรรมผ่านสื่ออื่นๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว   

 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'