รฟท.เซ็งงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - ชุมพร ล่าช้ากว่าแผน


เพิ่มเพื่อน    

21 เมษายน 2563 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ระยะแรก ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโมเมตร(กม.) วงเงินก่อสร้าง จำนวน 33,982 ล้านบาทว่า ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้า 55.82% ล่าช้ากว่าแผนงานจากที่กำหนดไว้ที่ 63.70% 


ทั้งนี้สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างหลายจุด โดยได้มีการปรับแบบเพื่อลดผลกระทบ และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามได้เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินงานโยธาให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 64 ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมเปิดให้บริการในปี 65


สำหรับการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 5 สัญญา ได้แก่ 

ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 (นครปฐม – หนองปลาไหล) ระยะทาง 93 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 8,198 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน แผนงานกำหนดไว้  73.992%ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 54.764 ล่าช้ากว่าแผน19.228  โดยมี บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง 1964 จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน


ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 2 (หนองปลาไหล-หัวหิน) ระยะทาง 76 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 7,520 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน  แผนงานกำหนดไว้  57.663%ความคืบหน้าผลงาน % 61.724  สร้างเร็วกว่าแผนงาน  4.061 โดยมี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน


ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 5,807 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน  แผนงานกำหนดไว้  85.50%ความคืบหน้าผลงาน  62.92 %สร้างล่าช้ากว่าแผนงาน  22.58%โดยมี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน


ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 1 (ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย) ระยะทาง 88 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 6,465 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน แผนงานกำหนดไว้  58.531%ความคืบหน้าผลงาน  53.522%สร้างล่าช้ากว่าแผนงาน 5.009 โดยมี กิจการร่วมค้า เคเอส-ซี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน และ 5. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 2 (บางสะพานน้อย-ชุมพร) ระยะทาง 79 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 5,992 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน  แผนงานกำหนดไว้  41.628 ความคืบหน้าผลงาน 45.491%สร้างเร็วกว่าแผน3.463%โดยมี กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน


ทั้งนี้ รฟท.ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาให้แล้วเสร็จเสร็จตามแผนงานในปี 64คาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และพร้อมเปิดให้บริการในปี 65 เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ-ชุมพร เป็นการทางเดี่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้น หากการก่อสร้างเมื่อรถไฟทางคู่เสร็จจะใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงสามารถรองรับขบวนรถเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว
 


๑ ตุลา..... "วันขึ้นปีใหม่ข้าราชการ" บรรยากาศ "เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง" มีให้เห็นต่อเนื่อง คนอายุ ๖๐ "เกษียณ" ไม่ได้หมายความว่าแก่ "หมดไฟ-หมดสภาพ" ที่จะทำงาน-ทำการ ระบบรัฐจึงปลดระวาง ความจริง ไม่ใช่.....

วันที่ต้องมอง 'อนาคตสามสัส'
ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'