ชวนประกวดชุดไทยเล่นน้ำสงกรานค์ -รางวัลใหญ่รับโล่"บิ๊กตู่"


เพิ่มเพื่อน    

3เม.ย.61- วธ. จับมือ ก.การท่องเที่ยวฯรณรงค์แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์ สืบสานประเพณี เพิ่มประกวดแต่งไทยเล่นน้ำชิงโล่'บิ๊กตู่' เข้มห้ามใช้แป้ง-สี-รถตะเวนสาดน้ำ ส่วนพิพิธภัณฑ์-อุทยานฯ ใส่ชุดย้อนยุคเที่ยวฟรี สงกรานต์อาเซียน 6 จังหวัด กระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

     ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.)    เป็นประธานร่วมแถลงข่าว “ชวนแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์” 

    นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์                 สืบสานคุณค่าประเพณีภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ซึ่ง วธ. บูรณาการความร่วมมือกับ 24 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น สำหรับแนวทางและมาตรการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มี 3 ด้านหลักประกอบด้วย รณรงค์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย” อาทิ การส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่น ขอความร่วมมือจากประชาชนสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นน้ำอย่างพองาม การรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมกิจกรรม​รณรงค์ “ใช้น้ำคุ้มค่า” อาทิ กำหนดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้ำเพื่อควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า                ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ ห้ามใช้แป้งและสีมาเล่น 3. รณรงค์เรื่อง “ชีวาปลอดภัย” ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง กำหนดเวลาเปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถ โดยใช้มาตรการเมาไม่ขับและมีน้ำใจให้แก่กัน หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงาน

      นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย กิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหาร วธ. วันที่ 11 เม.ย. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และส่วนกลาง 7 พื้นที่ในกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.วัดปทุมวนารามวรวิหาร 2.ศูนย์การค้าสยามพารากอน 2 พื้นที่นี้มีชื่องาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จัดวันที่ 12-15 เม.ย. 3.สยามสแควร์ งาน “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก สงกรานต์แบบไทย” โดยผู้ที่แต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ 300 คน 4.ถนน สีลม Bangkok Songkran Festival @ Silom 2018 งาน “สงกรานต์ ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” 5.ตรอกข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 6.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ7.สวนสันติชัยปราการ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 5 พื้นที่นี้ จัดวันที่ 13-15 เม.ย.

      นอกจากนี้ ส่วนภูมิภาค วธ.จัดงานประเพณีสงกรานต์ 7 จังหวัด วันที่ 8-22 เม.ย. อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา                 งาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ณ คุ้มขุนแผน จ.ขอนแก่น งาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์(ข้าวเหนียว) จ.เชียงใหม่  งาน “สืบฮีต สายฮอย ปี๋ใหม่เมือง” ณ วัดโลกโมลี จ.สุโขทัย งาน “เทศกาลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ สักการพระร่วงเจ้า กรุงเก่าสุโขทัย” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สมุทรปราการ งาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง”ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

​​​   นอกจากนี้ วธ.จัดงานสงกรานต์อาเซียน 6 จังหวัด วันที่ 13-18 เม.ย. อาทิ จ.กาญจนบุรี  งาน “สงกรานต์สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี” ณ ลานเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม จ.บุรีรัมย์  งาน “เซราะกราว สาดสนาน มหาสงกรานต์อาเซียน” ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีน่า จ.สระแก้ว งาน “ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว” ณ อ.ตาพระยา และ อ.อรัญประเทศ จ.เชียงราย งาน “มหาสงกรานต์ ณ เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว” ณ อ.เชียงของ และบริเวณดอนโป่ง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

     นายวีระ กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจข้อมูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. มีจังหวัดที่มีการรณรงค์แต่งไทยเล่นสงกรานต์ 76 จังหวัด และมีการจัดทำโปสเตอร์รณรงค์แต่งไทยเที่ยวสงกรานต์กว่า 52 จังหวัด นอกจากนี้ ประชาชนที่แต่งไทยสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ของ วธ.ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยฟรี วันที่ 2-8 เม.ย. และช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12- 16 เม.ย. ในช่วงงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21-26 เม.ย. ขณะเดียวกัน วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดประกวดแต่งไทยเล่นสงกรานต์เพื่อคัดเลือกจังหวัดและประชาชนโดยแบ่งเป็นประเภทระดับจังหวัดและระดับประชาชน 3 ประเภท ได้แก่ ชาย หญิงและครอบครัว เพื่อรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีสามารถส่งภาพได้ที่ แฟนเพจประเพณีสงกรานต์ 2561

 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"