'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงสอนลูกศิษย์ 'นายร้อย จปร.' ให้ตระหนักบทบาททหารช่วยปชช.ในภาวะวิกฤติโควิด


เพิ่มเพื่อน    

ขอบคุณภาพและข้อมูลเฟซบุ๊ก กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน

22 เม.ย.63 - เพจเฟซบุ๊ก "กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน" ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สกศ.รร.จปร.) โพสต์รูปภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก โดยมีข้อความว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ในตอนหนึ่งของการทรงสอน ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงมีพระราชดำรัสถึงบทบาทของทหารในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เช่นโครงการทหารพันธ์ุดีในพระราชดำริของหน่วยทหารทุกภาค ได้นำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายในราคาถูก นำเมล็ดพันธ์ุพืชผักแจกจ่ายเพื่อนำไปปลูกบริโภคในครัวเรือน และโรงพยาบาลของทหารก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยจากโรคระบาดโควิด 19 ฯลฯ

นอกจากนั้นยังทรงมีพระราชดำรัสว่า "...เรื่องช่วยนักเรียนก็สำคัญ นอกจากสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือแล้ว ได้ทำอะไรตามความสนใจหรือที่เป็นประโยชน์ จะเป็นเรื่องเกษตร ชีววิทยา สังเกต หาเหตุผลของธรรมชาติ ที่โรงเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์จะเป็นไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ เคมี ทำงานร่วมกับอาจารย์ การใช้ห้องlab ฯลฯ

นึกถึงศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง เป็นชาวไต้หวัน โตมาตอนสงคราม ตอนนี้อายุ 80 กว่าแล้ว ท่านเล่าว่าเด็ก ๆ ลำบากมาก แต่ก็พยายามเรียนจากสิ่งรอบตัวในชนบท ต่อมาเรียนอเมริกา จบ Berkeley เป็นอาจารย์ ได้รางวัลโนเบลทางเคมี เดี๋ยวนี้กลับไต้หวัน เปิดดูได้ ชื่อ Yuan T. Lee..."

นักเรียนนายร้อย ลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมอาจารย์ ต่างตระหนักในบทบาทของทหารและน้อมนำพระราชดำรัสที่ทรงสอนไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในอนาคต เหมือนดังที่รุ่นพี่ได้กระทำมาแล้ว อย่างต่อเนื่องถึง 4 ทศวรรษ


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"