ซื้อแอร์พ่นพิษ เด้งแล้ว2สว. พ้นพหลโยธิน


เพิ่มเพื่อน    

    เด้งแล้ว 2 สารวัตรสอบสวนพหลโยธินถูกร้องหักเบี้ยเลี้ยงลูกน้องซื้อแอร์ ผบช.น.ย้ายไปอยู่ดอนเมืองกับสายไหม พร้อมโยกหัวหมู่ทะลวงฟันคู่กรณีไปทุ่งสองห้อง เผยตัดปัญหาระหว่างรอผลสอบ 
    มีรายงานความคืบหน้ากรณี จ.ส.ต.เลอศักดิ์ นนท์ขุนทด ผบ.หมู่ สส.สน.พหลโยธิน นำเอกสารร้องเรียนขอความเป็นธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หลัง พ.ต.ต.ชลากร ปานแดง สว.สส.สน.พหลโยธิน และ พ.ต.ต.เอกราช โอมาก สว.สส.สน.พหลโยธิน ใช้อำนาจหน้าที่สั่งการขอหักเงินเบี้ยเลี้ยงจากตำรวจชั้นผู้น้อย 11 นาย เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องสืบสวน สน.พหลโยธิน
    ล่าสุด พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้ลงนามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0015.112/4246 วันที่ 31 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือ บก.น.2 ที่ 0015.(บก.น.2) 12/921 ลงวันที่ 31 มี.ค.61 เสนอ บช.น.อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดไปปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของ บช.น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
    ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555, ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
    จึงสั่งการดังนี้
    1.พ.ต.ท.สมภพ นามบัณฑิต สว.สส.สน.ดอนเมือง ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.พหลโยธิน
    2.พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ ภิรัมย์ สว.สส.สายไหม ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.พหลโยธิน
    3.พ.ต.ต.ชลากร ปานแดง สว.สส.สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.ดอนเมือง
    4.พ.ต.ต.เอกราช โอมาก สว.สส.สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.สายไหม
    5.จ.ส.ต.เลอศักดิ์ นนท์ขุนทด ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งสองห้อง
    ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
    พล.ต.ท.ชาญเทพเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งตามที่ บก.น.2 ได้มีการเสนอผ่านมาจาก พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก.น.2 โดยได้สั่งการให้แยกกันออกมาจากพื้นที่ก่อน ส่วนเหตุผลที่ให้แยกขาดออกมาจากพื้นที่นั้น เนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน และไม่ให้เกิดความแตกแยกกันในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการ บก.อก.บช.น.ทำการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่มีสิ่งเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมเร่งด่วนแล้ว โดยจะทำหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อไป.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"