พาณิชย์ผลักดัน 'อัญมณี'เป็นหลักประกันทางธุรกิจใช้ค้ำประกันกู้เงิน


เพิ่มเพื่อน    

24 เมษายน 2563 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที จัดประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยให้นำอัญมณีมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

“ได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเสนอให้นำอัญมณี ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์มีค่า มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าสามารถทำได้เลย จึงได้ขอให้ไปติดตามและเร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว”นายวีรศักดิ์กล่าว

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการจีไอที กล่าวว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการอัญมณีส่วนใหญ่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การให้สินเชื่อต่างๆ แก่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการอยู่ได้ เพราะหากบริษัทเหล่านี้ปิดกิจการ ก็จะกระทบกับแรงงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งสถานบันฯ จะมีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ อีกครั้ง ในวันที่ 24 เม.ย.2563

ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปัจจุบันเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในบรรดาสินค้าส่งออก มีเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละเกือบ 1 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 1 ล้านคน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข็มแข็ง และมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 

สำหรับการใช้อัญมณีมาใช้เป็นหลักประกัน เนื่องจากอัญมณีเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้น หากอัญมณีและเครื่องประดับได้รับการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอย่างถูกต้อง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีการประเมินมูลค่าอัญมณีอย่างเป็นธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ก็จะสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับธนาคารได้ง่ายขึ้น


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'