'ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน'ย้ำการเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญมีความสำคัญอย่างไร


เพิ่มเพื่อน    


24 เม.ย.63 - นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้
จากการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ข้อสรุปสำคัญประการหนึ่ง คือการเร่งให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
ความเร่งด่วนของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้นสำคัญอย่างไร
1.ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วันนี้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลยังทำได้ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และ ไม่ทันการณ์ นั่นเพราะ...                  
“รัฐบาลยังไม่เคยรับฟังหรือได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน “.                 
การเร่งรัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อมูลความเดือดร้อนผ่าน สส ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกพื้นที่. เพื่อจะช่วยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือได้ครบถ้วน ทั่วถึง และ รวดเร็ว
ความเดือดร้อนของประชาชนเจียนตาย จึงไม่ควรรีรอ หากควรเร่งเพิ่มทุกช่องทาง ที่จะรับรู้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เยียวยาโดยเร็ว
.....ลมหายใจของพี่น้องประชนส่วนใหญ่วันนี้รวยรินเต็มทีแล้ว
2.พ.ร.ก. กู้เงิน จำนวนมหาศาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของรัฐบาลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกู้เงินอนาคตของประชาชน มาใช้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการใช้ที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน รอบคอบ และโปร่งใส  ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาอยู่แล้ว จึงย่อมเป็นผลดีกว่าอย่างแน่นอน หากรัฐบาลเร่งจะนำ พ.ร.ก. กู้เงิน ทั้งหมดเข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อจะได้รับฟังข้อเสนอแนะ ท้วงติง ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำงบประมาณก้อนใหญ่นี้ไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด. ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ อย่างจริงจังจากฝ่ายค้านและทุกภาคส่วนของสังคม.
การเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งในกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลและฝ่ายค้านจะร่วมมือนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
ผมไม่อยากเห็นรัฐบาลประกาศชัยชนะต่อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังจะอดตาย
ภูมิธรรม เวชยชัย
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
24 เมษายน 2563

 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'