องค์กรต้านโกงจับตา เผือกร้อนในมือผู้ว่าฯลำพูน เรื่องอื้อฉาวจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันคนชรา!


เพิ่มเพื่อน    

24 เม.ย.63 - นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์บทความบนเฟซบุ๊ก โโยมีเนื้อหาดังนี้

เผือกร้อนในมือผู้ว่าฯ ลำพูน กับการเอาจริงตามแผนปฏิรูปประเทศฯ

เรื่องอื้อฉาวในการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันคนชราป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 มูลค่า 16.3 ล้านบาท ของ อบจ. ลำพูน ที่ขณะนี้ทั้ง ป.ป.ช. สตง. และ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้มีการสอบสวนแล้ว

น่าสนใจว่า กรณีนี้ผู้ว่าฯ ลำพูนต้องดำเนินการสอบสวนให้เสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ หากพบว่ามีความผิดก็ให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยเร็วภายใน 30 วัน ถึงแม้การสอบสวนยังไม่ชัดเจนแต่มีเหตุน่าเชื่อถือ ก็ให้ปรับย้ายผู้ถูกกล่าวหานั้นไปตำแหน่งอื่นชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน

ที่กล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติโดยสังเขปของ ‘มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ’ ตามมติ ครม. ที่ คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเสนอต่อรัฐบาลเมื่อ 27 มีนาคม 2561 และแนวทางนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ ‘แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน’ ด้วย

ดังนั้น นับจากวันที่ท่านผู้ว่าฯ ทราบเรื่องหรือตั้งกรรมการสอบสวน เท่ากับเป็นการเริ่มนับวันที่หนึ่งของกระบวนการตามมาตรการนี้

แต่ผู้เขียนไม่เคยพบว่ามีการใช้มาตรการนี้กับกรณีทุจริตใดมาก่อน ดังนั้นหากท่านผู้ว่าฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความผิดทางวินัยหรืออาญาประการใดหรือไม่ เป็นเรื่องที่ประชาชนควรติดตามต่อไป เพราะนี่คือการพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นว่า ‘มติ ครม. และแผนปฏิรูปประเทศ’ มีความศักดิ์สิทธิ์และความจริงจังที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติเพียงใด

#โกงในช่วงโควิด-19 คือ โกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม.


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'