หนาวกันเป็นแถบ! กมธ.ป.ป.ช.วุฒิสภา ลุยสอบนักการเมืองท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด


เพิ่มเพื่อน    

2 พ.ค.63 - นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ วุฒิสภา กล่าวว่าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 ทีประชุม กมธ. ได้ยกประเด็นเรื่องการทุจริตการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันของอบจ.ลำพูน และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของอบจ.สระบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเกี่ยวข้องนักการเมืองท้องถิ่น รวมวงเงินทั้ง3อบจ.เกือบ400ล้านบาท รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างรถเข็นและเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ้นมาพิจารณา โดยเห็นว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้การทุจริตจากโครงการต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการควบคุมป้องกันโควิดหรือช่วยเหลือประชาชนหรือโครงการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นการซ้ำเติมประเทศชาติและประชาชน ทั้งเป็นการแสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยากและวิกฤตของประชาชน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีจิตสำนึกอย่างมากในการทำงานในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ จะเอาความเคยชินหรือความรู้สึกเดิมๆหรือการทำมาหากินแบบเดิมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้
          
นายวันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องเหล่านี้ให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ไปทำการศึกษาตรวจสอบ ทั้งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานต่างๆ มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งบริษัทต่างๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้องโปร่งใสมากน้อยเพียงใด ทั้งมีใครทุจริตเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่

"ต้องสอบให้ถึงลูกถึงคน ทุกเรื่องทุกประเด็นอย่างเข้มข้นโดยเร็ว ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและพ่อค้าร่วมกันหาประโยชน์จากการกระทำดังที่ปรากฏ คณะกรรมาธิการฯ จะจัดการโดยเด็ดขาด โดยส่งเรื่องไปให้ผู้รับผิดชอบจัดการ  ทั้งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป"
     
นายวันชัยกล่าวอีกว่า เรื่องที่ปรากฏนี้จะมีการทุจริตจริงหรือไม่ก็ตาม กรรมาธิการฯ อยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลแก้ไขไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมือง อย่างน้อยที่สุดถ้าท่านไม่ทำอะไรให้กับบ้านเมือง ก็ไม่ควรจะซ้ำเติมประเทศชาติและประชาชน นายวันชัยกล่าวในที่สุด


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'